OVERZICHT VRAGEN (1 T/M 668) UIT BOEKENWIJZERS 1 T/M 84

 

(met vermelding in welke Boekenwijzers beantwoordingen staan)

 

 

(kopiëer dit bestand eerst naar uw pc en kies vervolgens eerst een ander lettertype alvorens u het uitprint!)

 

 

* ( 'VRAAG 048 (BW-7):    ANTWOORD  BW-8;8;8;9' betekent bijvoorbeeld: hier volgt vraag 48, die in Boekenwijzer-7 staat en waarvan 3 beantwoordingen staan in Boekenwijzer 8 en 1 in Boekenwijzer-9 )

 

 

* ( de volgende vragen zijn nog nooit beantwoord: VRAAG 23, 25, 56, 60, 72, 76, 77, 87, 88, 92, 117, 118, 119, 123, 125, 139, 151, 157, 238, 245, 247 )

 

 

 

 

 

VRAAG 001 (BW-1):    ANTWOORD BW-1;1

 

Op huisdieren ben ik gek en ik vraag me af: Wat is in wezen het verschil tussen de mens en het dier?

 

 

VRAAG 002 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1;1

 

We zien op aarde grote ver­schillen in ontwik­keling tus­sen de ene en de andere cul­tuur, maar ook binnen één cultuur. Hoe komt het nu dat de ene mens verder ontwik­keld is dan de andere?

 

 

VRAAG 003 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Dat narcose werkt, dat weten we, maar hoe, dat weet de wetenschap nog niet precies. Mijn vraag luidt: Wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens een narcose?

 

 

VRAAG 004 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Over spirituele zaken kun je tegenwoordig in iedere boek­winkel  verscheidene boeken kopen. Nu is mijn vraag: Waar­om komt nu pas al die kennis m.b.t. het gees­telijke op aarde?

 

 

VRAAG 005 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Ik ben iemand die graag een goede film ziet, en vraag me af: Waarom kijken veel mensen zo graag naar van die  grove, harde films?

 

 

VRAAG 006 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Ik ben katholiek opgevoed en vraag me nu af: Moet ik 's zondags naar de kerk om te bidden?

 

 

VRAAG 007 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Ik kan me altijd goed inleven in de mensen die ik ken. Dat lijkt me geen slechte eigen­schap. Indien we nu van iemand houden, maar zien dat deze een verkeerde weg vol ellende bewandelt, moeten we er dan geen medelijden mee hebben?

 

 

VRAAG 008 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Ik ben van nature een avontu­rier, en ik vraag me wel eens af: Weet God altijd alles wat een mens op aarde zal beleven?

 

 

VRAAG 009 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Een bevriend lezer van de Boeken zegt wel eens, dat hij graag reeds in het astrale zou willen leven. Volgens mijn gevoel heeft dat leven echter ook zijn nadelen. Wat is nu het voordeel van dit stof­fe­lijke leven ten opzichte van het astrale?

 

 

VRAAG 010 (BW-1):    ANTWOORD  BW-1

 

Er zijn tegenwoor­dig veel boeken te koop, waarin be­schrijvingen staan van zoge­naam­de bijna-dood-ervarin­gen. Daar lees je van alles. Ik vraag me af: Hoe zou het zich aanvoelen wanneer je in de sferen van licht aankomt?

 

 

VRAAG 011 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2

 

Ik geloof in reïncar­natie. Wel vraag ik me af, waarom de mens zowel mannelijke als vrou­we­lij­ke reïncar­naties beleven moet?

 

 

VRAAG 012 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2;2

 

Biechten is een van de katho­lieke sacramenten (riten) waarbij ik vroeger reeds mijn vraagtekens had. Wat zeggen de Boeken over de biecht?

 

 

VRAAG 013 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2;2

 

Mijn vader zei altijd: Geen woorden maar daden. Geldt dit nu ook op gees­telijk gebied?

 

 

VRAAG 014 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

 

Niet dat ik zelf met dit pro­bleem zit, maar ik denk er vaak over na: Is abortus, als het nieuwe leven afwijkin­gen vertoont, toelaat­baar?

 

 

VRAAG 015 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3;3

 

Van mijn reizen weet ik dat de oosterling er heilig van over­tuigd is, dat hun doden leven. Waarom voelen de oosterlin­gen voor de weder­geboorte en weten wij in het westen er zo weinig van?

 

 

VRAAG 016 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2

 

Ik heb een gezin en een baan en vraag me af: Is dit nu het hoogste wat ik in dit leven kan ontvan­gen?

 

 

VRAAG 017 (BW-1):    ANTWOORD  BW-2

 

Sommige mensen lijken alles mee te hebben in het leven. Mijn vraag aan de Boeken is: Zijn er op aarde mensen die helemaal vrij zijn van leed?

 

 

VRAAG 018 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

 

Laatst las ik in de krant, dat uit een onderzoek bleek, dat geen-vlees-eten voor kinderen ongezond zou zijn. Mijn vraag is: Is vege­tarisch eten voor mij goed?

 

 

VRAAG 019 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3

 

Men hoort er tegenwoor­dig veel over, de een zegt dit en de ander dat. Mijn vraag is nu: Wordt er in de Boeken gespro­ken over een bepaalde manier om je te ontspannen?

 

 

VRAAG 020 (BW-1):    ANTWOORD  BW-3;3

 

Over karakter-eigenschappen de volgende vraag: Wat is 'eer­zucht' voor een eigen­schap, een goede of een slechte?

 

 

VRAAG 021 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3;8

 

Reeds geruime tijd kamp ik met slapeloosheid. Kun je dit enigszins vermijden en wat moet je daarvoor doen?

 

 

VRAAG 022 (BW-2): ANTW.BW-3;3;5;5;5;11;12

 

Ik ben er me van bewust, dat er ook lagere astrale mensen rondom ons leven. Mijn vraag is: Is het mogelijk om op een bepaalde manier ervoor te zorgen, dat deze wezens geen vat op je hebben?

 

 

VRAAG 023 (BW-2):

 

Van beroep ben ik psychia­trisch verpleegkundige. In mijn beroep krijg ik te maken met mensen welke de een of ander dementerings-proces ofwel ouderdoms-af­takeling hebben. In de boeken van Jozef Rulof staat hierover niets, althans bij mijn weten niets! De vraag is: wat is dementie of ouderdoms-aftakeling en indien mogelijk het goede geestelijk-wetenschappelijke antwoord hierop?

 

 

VRAAG 024 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3

 

Ik ben nogal bezig geweest met het in coma zijn van mevrouw Stinissen (R.: Vrouw die ja­renlang in coma lag en onlangs is overleden omdat op aandrin­gen van de ondertussen her­trouwde echtgenoot ge­stopt werd met het toedienen van vocht). Voor mijn gevoel ben ik blij dat er een einde aan is geko­men. Ik denk dat de ziel ein­delijk bevrijd is. Maar ­is het goed?

 

 

VRAAG 025 (BW-2):

 

(uitgaande van de situatie in vraag 24) Waar was de ziel van Mevr. Stinissen tijdens de coma? Tussen leven en dood? Is zo'n ziel ongelukkig of onbewust? Heeft iemand daar uit de Boe­ken antwoord op?

 

 

VRAAG 026 (BW-2):    ANTWOORD  BW-4;4

 

Als kind was ik al bezig met het leven na de dood. Tot aan mijn 28e jaar ben ik zoekende geweest, was steeds in opstand tegen kerk en maatschappij, waar ik een moeilijk leven leidde met de vrees: zal er verdoemdheid wezen? Als het zo is, kan ik geen goed meer doen voor God! Totdat iemand mij op de boe­ken wees, wat mij kracht gaf om het leven opnieuw in handen te nemen. Waarom duurde het zolang tot ik aan de boeken kwam? Waarom moest ik zolang wachten om tegen die persoon aan te lopen die me op de boeken wees?

 

 

VRAAG 027 (BW-2):    ANTWOORD  BW-3;3

 

Ik heb 9 boeken van Jozef Rulof bestudeerd maar heb het antwoord niet kunnen vinden op de volgende vraag, die ook een rol kan spelen bij abortus en anticonceptie: De vraag gaat over het moment van indalen van de ziel in de stof bij de bevruchting van de mens. Als een vrucht wordt aangezogen, wanneer begint het leven? Na een paar weken of op 't moment als het zaad bij de vrouw komt?

 

 

VRAAG 028 (BW-3):    ANTWOORD  BW-29;29;29

 

Eens maakte ik mee dat een moeder tijdens een postnatale depressie (R:. neerslach­tigheid na het krijgen van een kind) haar kindje doodde. Deze daad vond plaats in een tijd dat hierover nog niets bekend was.

 

Mijn vraag luidt: Kan zij dat tijdens dit leven op aarde goed maken?

 

 

VRAAG 029 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4

 

Mijn moeder geloofde niet echt in een leven na de dood. Ze heeft echter beloofd om het me te komen vertellen indien er in­der­daad een hiernamaals is. Ze is onlangs helaas overleden en mijn vraag luidt nu: Kan en/of mag mijn moeder (zoals beloofd) aan mij ver­schijnen?

 

 

VRAAG 030 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4

 

Jaren lang houd ik mij bezig met magnetiseren. Ik ben name­lijk magnetiseur en praktiseer dit met eerlijkheid, liefde en oprechtheid. Ik doe dit en voor mijzelf staat vast dat dit alles met toestemming via God komt. Over deze gave heb ik de vol­gende vraag: Waar komen deze genezende krachten precies vandaan, wie geeft ze?

 

 

VRAAG 031 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4

 

Als magnetiseur vraag ik me af waarom de ene magnetiseur de ene kwaal (bijv. bedwateren) en de andere magnetiseur weer andere kwalen (bijv. brandwon­den) beter kan genezen?

 

 

VRAAG 032 (BW-3):    ANTWOORD  BW-4;4;4

 

Al lang loop ik met de vol­gende vraag rond. Zoals ik in de boeken van J.R. gelezen heb, zijn er op deze wereld 7 stoffelijke graden van het lichaam, van zwart naar wit. Het is moeilijk voor mij om dit in de conversatie te bren­gen wanneer er zwarte of bruine gekleurde mensen tegen­woordig zijn, vooral hier in de U.S.A.. Ik denk dat deze mensen zich achter aan de lijn zouden voelen. Geestelijk zijn sommige mensen verder dan anderen ondanks het verschil in huidskleur. Wie heeft over dit onderwerp iets gevonden in de boeken van J.R. zodat ik hier gemakkelij­ker over kan spreken?

 

 

VRAAG 033 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;27

 

Zitten mensen die moordwapens en buskruit en dergelijke hebben uitgevonden hieraan vast? Kunnen zij dan later, in het as­trale leven, niet verder totdat deze wapens niet meer gebruikt worden? Of kunnen ze wel verder, maar worden ze alleen naar beneden gehaald als iemand van het door hem/haar uitgevonden moordwapen gebruik maakt?

 

 

VRAAG 034 (BW-4): ANTWOORD BW-5;5;5;5;5

 

De volgende vraag houdt me bezig: Wat staat er in de boeken van Jozef Rulof over het probleem 'echtscheiding'?

 

 

VRAAG 035 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5

 

Laatst had ik met een kennis van mij een gesprek over hyp­nose. Mijn vraag is nu: Wat gebeurt er eigenlijk tij­dens hypnose?

 

 

VRAAG 036 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5;5

 

Is het wel goed om kinderen (tot ongeveer 15 jaar) onder hypnose te brengen?

 

 

VRAAG 037 (BW-4):    ANTWOORD  BW-5;5

 

Vergeleken met mensen in de oerwouden, hebben we hier in onze westerse wereld veel meer te maken met mensen die krank­zinnig zijn. Hoe komt het eigenlijk dat krankzinnigheid in het westen meer voor komt?

 

 

VRAAG 038 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

 

Lichamelijk gezien erf je eigenschappen van je ouders (kleur haar, ogen, lichaams­bouw enz.). Nu vraag ik me af, of, gezien in het licht van reïn­carnatie en je dus al heel lang een zelfstandig wezen bent, je ook geestelijke ei­genschappen (geduld, driftig zijn, intelligentie enz.) van je ouders erft of dat je die gewoon meeneemt uit vorige levens?

 

 

VRAAG 039 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

 

Iemand uit mijn naaste omge­ving is een tijd geleden over­spannen geweest. Staat er in de boeken ook iets over over­spannen worden en hoe je dit kunt vermijden?

 

 

VRAAG 040 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6

 

Je hoort wel ooit dat er in Lourdes iemand op een wonder­baarlijke wijze is genezen. Ik vraag me af hoe dit dan kan, terwijl andere bedevaartgan­gers niet genezen?

 

 

VRAAG 041 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6;7

 

Het is mij opgevallen dat in het ene gezin meerdere kinde­ren dokter worden, in een ander gezin meerdere dominee, weer een ander gezin zijn 4 of meer kinderen blind terwijl de andere helft van de kinderen goed kan zien. Trekken wij zelf de dokter, de dominee of de blindheid aan?

 

 

VRAAG 042 (BW-5):    ANTWOORD  BW-6;6;6

 

In het 'tweelingziel-schap' ben ik héél erg geïnteres­seerd. Kan een der (of meer­dere) abonnees mij vertellen of je tweelingziel degene mag zijn, die je vanuit de sferen mag helpen, begeleiden en op je wachten, om na dit stoffe­lijk leven, sámen verder te gaan?  Mag dus je tweeling­ziel je helper-vanuit-de-geest zijn?

 

 

VRAAG 043 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

 

Gezien de huidige ontwikkelin­gen in de wereld, rijst bij mij wel eens de vraag: Is het mogelijk dat de gehele mens­heid kan vergaan?

 

 

VRAAG 044 (BW-6):    ANTWOORD  BW-8

 

De laatste tijd vraag ik me wel eens af: Indien je geen kinderen kunt krijgen en je wilt graag kin­deren adopteren, eventueel uit het bui­tenland, is dat goed? Maakt het wat uit waar ze opgroeien of moeten die kinde­ren toch in hun eigen land en afstemming blijven? Zeggen de Boeken daar iets over?

 

 

VRAAG 045 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

 

Mijn vraag luidt: Is donor-zijn (afstaan van bloed of organen) goed?

 

 

VRAAG 046 (BW-6):    ANTWOORD  BW-7

 

Hoe moet je de huidige oorlog in het Midden Oosten met al z'n ellende, zien vanuit de Boeken?

 

 

VRAAG 047 (BW-7): ANTWOORD BW-8;8;8;8;9

 

Ik vraag me af, wat er gebeurt nadat God zich heeft vergees­telijkt en verstoffelijkt en wij állen reeds zover zijn gekomen (7e kosmische graad)?

 

 

VRAAG 048 (BW-7): ANTWOORD  BW-8;8;8;9

 

Ik ken een meisje dat door een auto-ongeluk " vanaf haar 10e jaar geestelijk gehandicapt geworden is. Zij is dus niet met die toestand geboren. Heeft zoiets nu ook een doel en betekenis en zo ja, welke?

 

 

VRG.049 (-7): ANTW.BW-8;8;8;9;9;9;10;11;12;13

 

Als psycholoog vraag ik me af: wat kan je volgens de boeken doen met je 'slech­te' (anders bekeken: onbewus­te) karakter-eigenschappen, zoals hartstocht en ijdelheid? (Ik ver­onderstel, niet onder­drukken, maar recht in de ogen kijken en vervolgens aanvaar­den, als eerste stappen.

 

En dan? Of lossen ze dan vanzelf op?)

 

 

VRAAG 050 (BW-8):    ANTWOORD  BW-9;29

 

Is het mogelijk dat je in dit leven met een goed stel herse­nen (intellect) wordt geboren en in een volgend leven bij­voorbeeld minder goed kunt onthouden? 

 

 

VRAAG 051 (BW-8): ANTWRD BW-9;9;10;13

 

Waarom krijgt de ene vrouw wél een miskraam of dood-geboren kind en een ander niet? (Is die vrouw daar voor uitge­kozen omdat dat lichaam dat kan dragen?)

 

 

VRG.052 (BW-8): ANTW. BW-9;9;9;10;11;12;14;28

 

Staat er in de Boeken enige informatie over het verschil tussen ziel, geest, psyche, persoon­lijkheid, bewustzijn, en ka­rakter?

 

 

VRAAG 053 (BW-9):    ANTWOORD  BW-10

 

Kan men bij het volgende leven ook als bijvoorbeeld een neger of Afrikaan terugkomen als je als blanke overgaat?

 

 

VRAAG 054 (BW-9): ANTWOORD BW-10;10;10

 

Waarom kan een mens niets van zijn vorig(e) leven(s) herin­neren?

 

 

VRAAG 055 (BW-9):    ANTWOORD  BW-10

 

De wetenschap spreekt over een uitdijend alswel een pulserend heelal. Dit laatste betekent dat als alles eens opgelost is, er weer een kosmos ont­staat, en zo steeds weer. Zeggen de boeken van Rulof hier iets over?

 

 

VRAAG 056 (BW-10):

 

Een tweeling uit een eeneiïge cel geboren, zijn die hier op aarde geboren om samen iets door te maken?

 

 

VRAAG 057 (BW-10):  ANTW. BW-14;14;14;14

 

Als je op aarde sterft, word je dan altíjd opgehaald?

 

 

VRAAG 058 (BW-10):  ANTWOORD  BW-29

 

Mocht Truman de atoombom op Japan gooien, (2e wereldoor­log) wat tot gevolg had, naast de vele slachtoffers, de capi­tulatie van Japan?

 

 

VRAAG 059 (BW-14):  ANTWOORD  BW-16;17

 

In een van de 57-lezingen werd gezegd: Hebt elkander lief. Leert uit te dijen, mijn zus­ters en broeders, door harte­lijkheid, welwillendheid, rechtvaardigheid en begrijpen. Mijn vraag is: Staat er ook in de Boeken ergens iets over deze hartelijkheid, hoe dat werkt?

 

 

VRAAG 060 (BW-14):

 

Op de Boekenwijzer-dag heb ik gehoord: Je kunt iets worden, door het vaak te doen; je wordt recht­vaardig door steeds rechtvaar­dig te handelen; je wordt liefde door steeds lief­de te geven, enzovoorts.

 

Ik geloof in dit principe, maar mijn vraag is: Waar staat dit in de Boeken?

 

 

VRAAG 061 (BW-14):    ANTWOORD  BW-15

 

Mijn vraag is deze: Als het zaad van de man bij het eitje van de vrouw komt, dan ont­staat, doordat de ziel er in afdaalt, leven. Hoe zit dat dan bij moeders waarbij het zaad door een dokter inge­bracht wordt, hoe zit het dan met de ziel, hoe wordt die dan aange­trokken?

 

 

VRAAG 062 (BW-15):    ANTWOORD  BW-16

 

Wat is de reden waarom sommige baby's soms véél te vroeg (7 maanden of nog meer) geboren worden  en dat andere baby's soms wel 2 of 3 weken te láát ko­men?

 

 

VRAAG 063 (BW-15):     ANTW.  BW-16;16;16;26;26;44

 

Hoe belangrijk is tijd (en het besteden van onze tijd) voor de evolutie van ons leven?

 

 

VRAAG 064 (BW-15):     ANTW.  BW-20;20;20;28;28

 

Zeggen de Boeken iets over het voor-beleven van je leven (vóór je geboorte) en over het na-beleven van je leven (ná je sterven)?

 

 

VRAAG 065 (BW-15):    ANTWOORD  BW-18

 

Je leest wel eens iets over een 'oude ziel' of 'jonge ziel'. Wat zou met deze uit­drukkingen bedoeld worden?

 

 

VRAAG 066 (BW-17):  ANTWOORD  BW-18;18

 

We kennen vele soorten liefde: stoffelijke en geestelijke liefde, eigen- en naastenlief­de, zuster- en broeder­lief­de. Mijn vraag is nu: Wat is die­per, de universele liefde of de tweelingliefde?

 

 

VRAAG 067 (BW-17):  ANTWOORD  BW-27;27

 

Voor God hoef je geen angst te hebben want God is puur lief­de. Wij mensen dienen te worden zoals God is, dus ook puur liefde  en we mogen nooit hard zijn voor elkaar. De wetten van God lijken echter soms bikkelhard en streng. Dit maakt me wel eens angstig. Hoe moet ik dit nu zien, zodat ik geen angst meer hoef te hebben?

 

 

VRAAG 068 (BW-17):  ANTWOORD  BW-27

 

Veel mensen die zich in de Rulof-boeken verdiepen zijn misschien met hun laatste levens bezig.

 

Hebben de laatste paar levens uit onze kringloop die we op aarde leven nog een speciale betekenis?

 

 

VRAAG 069 (BW-18):  ANTWOORD  BW-19;19

 

Dieren, met name huisdieren, en ook planten hebben meestal niet zo'n lang leven als de mens. Hun overgaan geeft vrij­wel altijd even verdriet. Evenals de mens hebben zij een ziel. Ook deze ziel heeft net als de menselijke ziel een ontwikkeling door te maken. Staat hierover iets in de Boeken?

 

 

VRAAG 070 (BW-18):  ANTWOORD  BW-19;19

 

Menselijke zielen kunnen el­kaar aan gene zijde ontmóéten.

 

Maar ook op aarde hebben ze geregeld relaties (in familie­verband of een andere vorm).

 

Bestaat er ook zo'n relatie (binding) tussen menselijke en dier­lijke zielen?

 

 

VRAAG 071 (BW-18): ANTWRD BW-19;19;19

 

Zijn planten bezield, zijn mine­ralen bezield en zijn ste­nen ook be­zield?

 

 

VRAAG 072 (BW-18):

 

Kan er een relatie (binding) zijn tussen de menselijke ziel en die van plant, mineraal of steen?

 

 

VRAAG 073 (BW-18):    ANTWOORD  BW-20;28

 

Wij zijn goden op menselijke afstemming, dus menselijke goden. Is God dus ook mens geweest?

 

 

VRAAG 074 (BW-19):    ANTWOORD  BW-20

 

Daar ik er nogal moeite mee heb, vraag ik: Hoe kan men zich staande houden in deze harde maatschappij?

 

 

VRAAG 075 (BW-19):    ANTWOORD  BW-20

 

Hoe werkt ons denken eigenlijk? Staat daar in de Boeken iets over?

 

 

VRAAG 076 (BW-19):

 

Wat is het verschil tussen medeleven en medelijden? Wat staat daarover in de Boeken?

 

 

VRAAG 077 (BW-19):

 

Waar vind ik in de Boeken een 'hulp­middel' dat ik kan gebruiken als ant­woord op de vraag of er wederge­boorte is?

 

 

VRAAG 078 (BW-20): ANTWRD BW-21;21;21

 

De mens heeft een eigen wil. Heeft de ziel ook een eigen vrije wil?

 

 

VRAAG 079 (BW-20):    ANTWOORD  BW-21

 

Wat is de belangrijkste oorzaak van het feit, dat veel mensen zich niet aan hun gegeven woord houden?

 

 

VRAAG 080 (BW-20):  ANTWOORD  BW-21;22

 

Iedere mens voelt zich wel eens opstandig. Hoe kun je hier bij jezelf verande­ring in brengen?

 

 

VRAAG 081 (BW-20): ANTWRD BW-21;21;21

 

Blijft een ziel van een dier ook na een lange ontwikkeling bij zijn soort  of gaat deze ooit over naar een hogere soort?

 

 

VRAAG 082 (BW-21): ANTWRD BW-22;22;22

 

Men heeft het in de boeken over het mentale. Is dit hetzelfde als de wereld van het onbewuste?

 

 

VRAAG 083 (BW-21):ANTW.BW-22;22;22;22;22

 

Kun je voor álles hulp vragen en ontvangen?

 

 

VRAAG 084 (BW-21):    ANTWOORD  BW-22

 

De mens leeft eigenlijk in zijn verle­den. Wat betekent dit?

 

 

VRAAG 085 (BW-22):    ANTWOORD  BW-23;26;26;26

 

Ontmoet je je levenspartner (hoeft niet persé je tweelingziel te zijn) altijd op de juiste tijd en plaats?

 

 

VRAAG 086 (BW-22):    ANTWOORD  BW-23;26

 

De kinderen die je krijgt, heb je die altijd in één van je vorige levens vermoord?

 

 

VRAAG 087 (BW-22):

 

Wat betekent het als je soms lichtflit­sen en bewegende schaduwen ziet (in een omgeving en situatie waarin je dit niet kan verwachten)?

 

 

VRAAG 088 (BW-22):

 

Er zijn 7 graden van het man-zijn en 7 van het vrouw-zijn. Ga je nou dus in een volgend leven altijd in de volgen­de graad over?

 

 

VRAAG 089 (BW-22):  ANTWOORD  BW-23;24

 

Op welke manier, door welke eigen­schappen kan een mens zichzelf beschermen tegen negatieve, astrale be­ïnvloeding en bezetenheid?

 

 

VRAAG 090 (BW-22):  ANTWOORD  BW-23;23

 

Mensen kunnen je vaak teleurstellen. Wat betekent vriendschap tegen­woordig nog?

 

 

VRAAG 091 (BW-22): ANTWRD BW-23;23;23

 

Hoe dien je om te gaan met je ge­dachten?

 

 

VRAAG 092 (BW-23):

 

Zoals ik in de boeken van Jozef gele­zen heb, blijft bij zelfmoordenaars de ziel aan het lichaam verbonden. Ie­mand die gecremeerd wordt, kan van die verbranding de littekens overhou­den en naarmate de ziel gevorderd is in dit en vorige levens, dat maakt dan de ernst van littekens uit. Maar, toen ik dit las, vroeg ik mij het volgende af: Een lichaam dat, om welke reden dan ook kunstmatig in stand gehou­den wordt (bijvoorbeeld als iemand jaren in coma ligt, er volgens artsen niet meer uit komt en het lichaam kunstmatig wordt gevoed, beademt enz.), heeft dan de ziel verbinding met dit lichaam en zo ja, belemmert men de ziel dan niet om verder te gaan?

 

 

VRAAG 093 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

 

Indien je nog niet gereed bent met je karmische wetten en oorzaak-en-gevolg, kun je dan wel een geestelijke taak op je nemen in je aardse leven?

 

 

VRAAG 094 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

 

Kunnen wij mensen altijd volledig op onze intuïtie vertrouwen?

 

 

VRAAG 095 (BW-23):    ANTWOORD  BW-24

 

Is het stoffelijke leven geen rem op het geestelijke leven?

 

 

VRAAG 096 (BW-23):  ANTWOORD  BW-24;24

 

Kun je je zelfvertrouwen versterken?

 

 

VRAAG 097 (BW-24):  ANTWOORD  BW-25;25

 

Welke fundamenten moeten man en vrouw leggen  om te weten, wat zij moeten doen voor de maatschappij en hun menselijk eenzijn, hun huwe­lijk dus?

 

 

VRAAG 098 (BW-24): ANTWOORD BW-25;25;25

 

In het boek Maskers en Mensen wordt veel "bloemlezing"-taal ge­bruikt zoals lelietjes van dalen en orchideeën. Hoe moet je dat in "het leven" zien?

 

 

VRAAG 099 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

 

We zeggen zo vaak: wat jammer van dit of dat. In de Rulof-boeken lezen we soms: "jammers" bestaan niet. Dit "jammer", wat betekent dit, wat is de geestelijke betekenis?

 

 

VRAAG 100 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

 

Wat kan de oorzaak zijn van over­span­nenheid?

 

 

VRAAG 101 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

 

Wat wilt iemand nu met me­tho­den zoals dagelijks concentreren of door een ademhalingssysteem berei­ken?

 

 

VRAAG 102 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25;26;27;39

 

Niet alles kan je gegeven worden. Waar kan men nu wel en waar kan men niet  voor bidden tot God?

 

 

VRAAG 103 (BW-24):    ANTWOORD  BW-25

 

Ik heb wel eens gehoord van een "geestelijke moord". Wat betekent dit eigenlijk?

 

 

VRAAG 104 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

Als iemand  ons leed of narigheid bezorgd, schept die dan nieuw oor­zaak-en-gevolg? Is die narigheid die ons aangedaan wordt, dan geen teveel of onterecht leed?

 

 

VRAAG 105 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

Ouders voeden hun kinderen zo goed mogelijk op. Toch volgen kinderen soms een andere weg, die niet over­eenstemt met de weg van de opvoe­ding. Hoe moet je hier tegenover staan?

 

 

VRAAG 106 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26;26

 

Er zijn veel mensen op aarde, die als bijverdienste voor medium gaan spe­len. "Dat kun je leren", zeggen ze. Kun je deze mensen geloven?

 

 

VRAAG 107 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

Christus sprak van: de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat betekent dit eigenlijk precies?

 

 

VRAAG 108 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

Bloemen op het graf, kan toch ook een teken van vriendschap zijn, voor degene die overgegaan is?

 

 

VRAAG 109 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

 

Wat is nu het allernoodzakelijkste voor de mens?

 

 

VRAAG 110 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

 

Alle godsdiensten zullen oplossen, maar wat bracht Christus dan voor de mensen?

 

 

VRAAG 111 (BW-25):    ANTWOORD  BW-30

 

Staan er in de boeken van Jozef Rulof nu echt geen onwaarheden? Als ik dat zou denken, begrijp ik het dan niet goed?

 

 

VRAAG 112 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

Liegen  wij achter de kist niet meer? Of heeft dat te maken met de sfeer waarin wij terecht komen?

 

 

VRAAG 113 (BW-25):    ANTWOORD  BW-26

 

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. Hoe is dit bedoeld? Stoffelijk? Geestelijk?

 

 

VRAAG 114 (BW-26):    ANTWOORD  BW-28;28

 

Stel, iemand komt terecht in een lage hel. Op welke wijze geraakt men er ooit uit? Hoe ontstaat de nodige motivatie om er uit te willen?

 

Waarom laat de een zich wel door hogere hulp beïnvloeden/helpen en een ander (nog) niet?

 

 

VRAAG 115 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27;27

 

Wanneer zit nu bij een ziel de kringloop der aarde er op, dus dat je normaal gesproken niet meer op­nieuw geboren moet worden?

 

 

VRAAG 116 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27;27;27;27

 

Er is een categorie dieren, zowel op het land als in de wateren, die vol­gens de boeken behoort tot de na­-schepping. Welke dieren horen nu precies tot de naschepping? In welke boeken staat daar iets over?

 

 

VRAAG 117 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

Indien dit mijn laatste leven zou zijn en ik ga sterven als een niet-slecht-mens, kan ik me dan aan gene zijde met mijn vorige levens verbinden?

 

 

VRAAG 118 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

Waarom heeft het spiritisme geen nut voor de evolutie van de mens?

 

 

VRAAG 119 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

Leven op een voetstuk is niet goed. Maar stoffe­lijke eigenliefde  is dat ook verkeerd?

 

 

VRAAG 120 (BW-26):    ANTWOORD  BW-40

 

Waarom voorspelt Gene Zijde voor een persoon nooit de toekomst?

 

 

VRAAG 121 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

 

Welke karaktereigenschappen zijn vereist om een medium voor het Licht te kunnen zijn?

 

 

VRAAG 122 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

Wat is de bedoeling van kunst van Gene Zijde?

 

 

VRAAG 123 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

In het leven na de dood kun je ge­makkelijker met de natuur tot een­heid komen. Maar hoe doe je dit dan?

 

 

VRAAG 124 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

 

Er is in Nederland euthanasie-wetge­ving. Deze wetgeving past toch niet bij de Universiteit van Christus hè?

 

 

VRAAG 125 (BW-26):    ANTWOORD  BW-

 

Er wordt wel gezegd "zo onder zo boven" en "zo boven, zo onder", wat betekend dit eigenlijk? Bedoelt men hier dat de wetten die in het hiernamaals van toepassing zijn ook hier op aarde gelden?

 

 

VRAAG 126 (BW-26):    ANTWOORD  BW-27

 

Is een goed mediamiek genezer te herkennen en zo ja, waaraan? Kun je ergens op letten, waar je een hou­vast aan hebt?

 

 

VRAAG 127 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

 

Wat zijn de 7 graden voor de vriend­schap.

 

 

VRAAG 128 (BW-27):    ANTWOORD  BW-41

 

Moet de mens liefde blijven geven en ontvangen als de wens en de waardering er niet is?

 

 

VRAAG 129 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

 

Wanneer wij op aarde alles kunnen aanvaarden, hetgeen betekent  alles te verliezen, dan zullen wij juist ontvangen. Is dat juist?

 

 

VRAAG 130 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

 

Waarom en wanneer moeten wij ons van het vader - en moederschap losmaken in de 4e kosmische graad?

 

 

VRAAG 131 (BW-27):    ANTWOORD  BW-41

 

Welke weg móét de mens vol­gen?

 

 

VRAAG 132 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

 

Wat is de hoogste sfeer, die we als mens na de aardse dood kunnen binnentreden?

 

 

VRAAG 133 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

 

Er bestaan verschillende manieren om te vroeg over te gaan, zoals moord, zelfmoord en onbewuste zelf­moord door waaghalzerij. Mijn vraag is: bestaat er ook zoiets als onbe­wuste moord?

 

 

VRAAG 134 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28;28

 

Als ik van de gruwelijkheden in het voor­malig Joegoslavië lees of op TV zie, komt de vraag wel eens bij me op of er geen uitzonderingen bestaan voor wapengebruik, bijvoorbeeld om strijdende partijen van elkaar te scheiden en ook om burgers te be­schermen tegen militairen. Mag je ook dan geen wapens gebruiken?

 

 

VRAAG 135 (BW-27):    ANTWOORD  BW-29;29

 

Het lijkt erop dat de mens zijn ver­stand alleen gebruikt om egoïstische doeleinden te verwezenlijken, maar daarvoor kan God ons dit verstand toch niet gegeven hebben. Maar waarvoor hebben we ons verstand en zelfbewustzijn dan wél gekregen?

 

 

VRAAG 136 (BW-27):    ANTWOORD  BW-40

 

Uit de Boeken heb ik begrepen dat het belangrijk is dat wij onze karak­tereigenschappen verbeteren. Mijn vraag is: wat zijn allemaal goede eigenschappen?

 

 

VRAAG 137 (BW-27):    ANTWOORD  BW-28

 

Op aarde zijn sommige mensen bezield van een hobby. Wat verstaat Gene Zijde onder het begrip: bezie­ling.

 

 

VRAAG 138 (BW-27):    ANTWOORD  BW-39;39

 

Zullen wij onze levenspartner aan Gene Zijde meteen terugzien?

 

 

VRAAG 139 (BW-27):    ANTWOORD  BW-

 

Bij vee is men druk bezig aan genen te knutselen. Is dat toegestaan bij mensen?

 

 

VRAAG 140 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29;29

 

Schrijft Jozef Rulof iets over ver­strooidheid, vergeetachtig-zijn in zijn boeken?; om dat in een af andere vorm tegen te gaan; iets wat ik misschien kan uitproberen? Want ik wil niet alles vergeten.

 

 

VRAAG 141 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31

 

Ik ben hoogbejaarde en heb vroeger ooit in een van de boe­ken van Jozef gelezen over, dat het aardse leven als het ware gelijk is aan het eeuwi­ge leven. Maar waar staat het...?; zodat ik het nog eens over kan le­zen.

 

 

VRAAG 142 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29;30

 

Soms begrijp je je eigen kinderen niet en is het opvoeden niet zo mak­kelijk. Staat er hierover iets in de boeken?

 

 

VRAAG 143 (BW-28):    ANTWOORD  BW-29

 

Zijn Christenen beter dan Isla­mieten?

 

 

VRAAG 144 (BW-28):    ANTWOORD  BW-30

 

Het leven op aarde is zo druk; alles moet zo snel. Is dat wel goed?

 

 

VRAAG 145 (BW-28):    ANTWOORD  BW-40

 

Meester Zelanus zei op de lezingen vaak: je kunt de mensen peilen. Mijn vraag is nu: maar hoe wordt dat peilen dan gedaan?

 

 

VRAAG 146 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31

 

Heeft het zin jezelf te kastijden om te boeten voor de zonden en gebre­ken van anderen, of om je eigen bekoringen en gedachten te verdruk­ken?

 

 

VRAAG 147 (BW-28):    ANTWOORD  BW-40

 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om te kunnen binnentreden in de sferen van geluk?

 

 

VRAAG 148 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31;31;33

 

Ik begrijp nog steeds niet precies wie God is of wat God is. Wie is ooit een antwoord tegengekomen en waar stond dat?

 

 

VRAAG 149 (BW-28):    ANTWOORD  BW-31;31;31;31

 

Leven er mensen op aarde die alleen geluk beleven?

 

 

VRAAG 150 (BW-28):    ANTWOORD  BW-33

 

Staat er in de boeken iets over de huwelijksliefde op aarde?

 

 

VRAAG 151 (BW-29):    ANTWOORD  BW-

 

Hoe weet ik zeker dat gedachten in mij worden "gelegd" óf dat het eigen gedachten zijn, van mezelf dus?

 

 

VRAAG 152 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

 

Bestaat er voor de ruimte: "tijd"?

 

 

VRAAG 153 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

 

Wat is geestelijke helderziendheid?

 

 

VRAAG 154 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

 

Mag men geesten oproepen?

 

 

VRAAG 155 (BW-29):    ANTWOORD  BW-30

 

Wat kan het risico zijn, om naar een séance of naar een helderziende te gaan?

 

 

VRAAG 156 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

 

Is de aarde, uitspansel, mens, dier en plant door God zomaar ineens (in één week) geschapen?

 

 

VRAAG 157 (BW-29):    ANTWOORD  BW-

 

Zoals ik gelezen heb, zullen in de toekomst alle godsdiensten oplos­sen; maar wat bracht Christus dan voor de mensen?

 

 

VRAAG 158 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

 

De ene mens vermoord de ander; op aarde zijn er ziekten, honger en gebrek en de mens begrijpt nog weinig van God. Waarom is er nog zoveel chaos in de maatschappij?

 

 

VRAAG 159 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

 

Wanneer is scheiden van 'n huwelijk niet meer mogelijk?

 

 

VRAAG 160 (BW-29):    ANTWOORD  BW-31

 

Waarom leeft de ene mens in rijk­dom en gezondheid en de ander in armoe en ziekte?

 

 

VRAAG 161 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

 

Staat in de boeken van Rulof ook ergens iets over de te materialisti­sche wetenschap, natuur-genezen, milieu-problematiek enz.?

 

 

VRAAG 162 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31;31

 

Weet men in de sferen wanneer we overgaan; ik bedoel van élk mens?

 

 

VRAAG 163 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

 

Soms heeft iemand die overleden is nog een beetje kleur. Ik vraag mij al een tijdje af wát dit is; hoe kan dit?

 

 

VRAAG 164 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

 

Waarom is de mens in het algemeen zo moeilijk te bereiken voor enig Geestelijke Wetenschap?

 

 

VRAAG 165 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

 

Hoe kunnen wij ons stoffelijk leven het beste inrichten?

 

 

VRAAG 166 (BW-30):    ANTWOORD  BW-31

 

Wat moet er eerst gebeuren alvorens er rust en vrede op aarde komt?

 

 

VRAAG 167 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

 

Wanneer je op jonge leeftijd al veel begrijpt van het geestelijke leven en er naar probeert te leven, zegt men vaak dat je te ernstig bent, dat dit niet goed is, dat je niet echt van het leven geniet. Wat zeggen de boeken hierover?

 

 

VRAAG 168 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

 

Waar is de micro-kosmos ontstaan?

 

 

VRAAG 169 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

 

Kunnen wij ook ooit worden zoals Christus?

 

 

VRAAG 170 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32;32

 

Veel mensen kunnen slecht tegen de kou of erge hitte. Is dat altijd zo geweest?

 

 

VRAAG 171 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32

 

Een paar jaar geleden heb ik eens gelezen over de stam of het huis van Israël en dat uiteindelijk iedereen in dit huis zal overgaan. Maar de mens kan zich toch niet zomaar aansluiten bij het joodse volk! Spreken de boe­ken over dit idee (tot nu toe heb ik niets kunnen vinden)?

 

 

VRAAG 172 (BW-31):    ANTWOORD  BW-32;32

 

Als een mens zich laat balsemen, kan de ziel dan weer geboren wor­den? En zo ja, heeft ie daar dan last van in een ander leven?

 

 

VRAAG 173 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Trekt het verdriet, dat je hebt over degene die overleden is, hen echt terug, dus dat het hen daar stoort?

 

 

VRAAG 174 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Kun je na de stoffelijke dood ook normaal denken; ik bedoel denken aan alles wat je ziet en voelt, net zoals wanneer je niet overleden (dus nog op Aarde) bent?

 

 

VRAAG 175 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Vanaf wanneer kunnen wij ons aan Gene Zijde  voor een geestelijke studie bekwamen en zo'n studie, duurt die dan lang?

 

 

VRAAG 176 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Wat was er toen er nog duisternis en leegte heerste, dus vóórdat God zich openbaarde?

 

 

VRAAG 177 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Is het niet mogelijk voor onze geleer­den op Aarde om het volledige ont­staan van het heelal volgens stoffe­lijke methoden te verklaren?

 

 

VRAAG 178 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Wij kunnen God niet vragen ons lot te veranderen. Maar waar kun je dan wél om vragen?

 

 

VRAAG 179 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

Concentratie-vermogen, wat wil dit eigenlijk zeggen?

 

 

VRAAG 180 (BW-32):    ANTWOORD  BW-33

 

De geleerden op Aarde zoeken naar het beginstadium van mens en dier, maar weten nog steeds niet welk van die twee het eerst geboren werd. Is dit dan niet vast te stellen?

 

 

VRAAG 181 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34;34;34

 

Wat is eigenlijk vriendschap?

 

 

VRAAG 182 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Wat is het belangrijkste verschil tussen het aardse streven en het geestelijke streven, de invalshoek van bezig zijn?

 

 

VRAAG 183 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Wat verstaat men onder werkelijke helderziendheid?

 

 

VRAAG 184 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Kan een mens dieper wegzinken dan zijn geestelijk bezit, zijn innerlijk peil is?

 

 

VRAAG 185 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Wat bedoelde Christus met "Laat de blinden de blinden genezen"? Dit blijft voor mij nog steeds een puzzel waar ik niet uit kom. Kunt u mij een hint geven?

 

 

VRAAG 186 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Wat is de manier om God te kunnen bereiken?

 

 

VRAAG 187 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Ik praatte onlangs met een weten­schappelijk ingesteld iemand, welke zei te veronderstellen dat de psycho­pathie een gevolg zou zijn van de erfelijkheid. Ik kon hem niet duidelijk maken wat dit in werkelijkheid is. Kan ik hier iets over vinden in de boeken?, zodat ik mezelf meer kan voorbereiden?

 

 

VRAAG 188 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Zijn er mensen op aarde, die vrij zijn van leed?

 

 

VRAAG 189 (BW-33):    ANTWOORD  BW-34

 

Wanneer iemand bezeten is, weet de persoon zelf dan wel wat er aan de hand is, want - als ik het goed heb - dan wordt het dagbewustzijn toch overheerst door een astraal wezen?

 

 

VRAAG 190 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Kan iederéén beter gemaakt worden door een magnetiseur?

 

 

VRAAG 191 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Mijn schoonmoeder is een overtuigd R.K. en gelooft heilig in de biecht; ze zegt dan ook regelmatig dat alles van je afgenomen wordt door God. Als ik met haar hierover praat zegt ze eenvoudig "ieder het zijne" en daar is de kous mee af. Hoe denkt Gene Zijde hier­over?

 

 

VRAAG 192 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Het is mij niet helemaal duidelijk over hoe het zit met het denken en het verstand. Behoort dit nu tot de geest van de mens of tot het lichamelijke? Staat er iets hierover in de boeken?

 

 

VRAAG 193 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Wanneer mensen mij boos maken omdat er over mij wordt gepraat, wat kan ik nu het beste doen?

 

 

VRAAG 194 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

In het begin van ons ontstaan op de Maan was het God welke ons onze tweelingziel toewees. Maar... wan­neer gebeurde dit precies, ik kan er niet achter komen?

 

 

VRAAG 195 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Dat de mens zijn eigen ziek-zijn ver­oorzaakt, daar geloof ik wel in; mijn vraag is: "Kan diezelfde mens zijn eigen ziek-zijn in een gezond-zijn veranderen?

 

 

VRAAG 196 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35;35

 

Is het mogelijk dat Jozef Rulof op dit moment nog doorkomt bij mediums/media?

 

 

VRAAG 197 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35;35;35;35

 

In de boeken lees ik vaker dat het huwelijk heilig is en geluk betekent. De aardse werkelijkheid laat toch duidelijk iets anders zien. Hoe kan dit? Klopt het dan niet wat daarover in de boeken staat?

 

 

VRAAG 198 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Is het mogelijk om je los te maken van slechte invloeden?

 

 

VRAAG 199 (BW-34):    ANTWOORD  BW-35

 

Hoe of waardoor is iemand die beze­ten is - en in een inrichting zit - tot een opgesloten-worden gekomen? Ik heb begrepen dat er vele bezetenen gewoon tussen de mensen kunnen leven.

 

 

VRAAG 200 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Is het goed een boek te lezen met een radio aan als achtergrondmu­ziek?

 

 

VRAAG 201 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36;36

 

Nogal wat mensen twijfelen over dood en voortleven. Staat hier niet een mooi ondersteunend stukje over in de boeken?

 

 

VRAAG 202 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Heeft het sterven op Aarde ook een diepere betekenis in het beleven ervan?

 

 

VRAAG 203 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Kan een mens daadwerkelijke hulp krijgen van 'achter-de-kist'?

 

 

VRAAG 204 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Hoe komt het dat een psychopaat in de Zon kan kijken zonder er hinder van te hebben?

 

 

VRAAG 205 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Hoe kun je door middel van kunst­producten - bijvoorbeeld muziek, poëzie, 'n schilderij - tot je zelf ko­men?

 

 

VRAAG 206 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36;36

 

Hoe komt het dat zoveel mensen maar raak leven zonder daarbij echt na te denken over het leven? 

 

 

VRAAG 207 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

We weten uit 'De Volkeren der Aar­de' dat het verhaal van Adam en Eva niet klopt, zeker historisch ge­zien. Heeft het misschien deson­danks voor deze tijd tóch enige betekenis?

 

 

VRAAG 208 (BW-35):    ANTWOORD  BW-36

 

Soms wil je wat van de wijsheid uit de Boeken kwijt aan anderen, maar dan krijg je vaak onbegrip en zelfs spot ervoor terug. Hoe kun je dan - ook voor jezelf - daar tegenover staan?

 

 

VRAAG 209 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Alles wat je uit liefde voor een ander doet, doe je uiteindelijk toch voor jezelf. Hoe kun je dit verklaren?

 

 

VRAAG 210 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Is het nodig om psychologie te stu­deren om het leven beter te kunnen begrijpen?

 

 

VRAAG 211 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Bepaalt de ziel zelf het moment van geboorte?

 

 

VRAAG 212 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

De stoffelijke verbinding (geslachts­gemeenschap) tussen man en vrouw is voor veel mensen die iets van het geestelijke gaan voelen  een pro­bleem. Hoe moet ons handelen zijn zodat dit geen probleem meer is?

 

 

VRAAG 213 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Er wordt veel gesproken over "cre­ma­tie of begraven?" Wat is nu een duidelijk antwoord?

 

 

VRAAG 214 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Kan een kind door een astraal wezen worden bezeten?

 

 

VRAAG 215 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Splitsing van persoonlijkheid, wat betekent dat precies? 

 

 

VRAAG 216 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Wat is het hoofddoel van het leven op aarde?

 

 

VRAAG 217 (BW-36):    ANTWOORD  BW-37

 

Als we zien dat zo veel huwelijken een mislukking worden, kan dan alléén-leven geen oplossing bieden?

 

 

VRAAG 218 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Moeten mensen soms lijden door het oorzaak en gevolg van een ander?

 

 

VRAAG 219 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Is homoseksualiteit door operaties of door medicijnen op te lossen?

 

 

VRAAG 220 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Kunnen problemen in het hu­welijk ook met oorzaak en gevolg te maken hebben?

 

 

VRAAG 221 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Is krankzinnigheid of bezetenheid erfelijk?

 

 

VRAAG 222 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

De medische wereld vraagt zich af hoe het komt dat een kind doodge­boren wordt, terwijl hier dan geen aanwijzingen voor waren. Is hier een medische verklaring voor?

 

 

VRAAG 223 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Wie had na Christus op aarde het hoogste be­wustzijn?

 

 

VRAAG 224 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Men veroordeelt de homoseksualiteit. Ik vind dat je dat niet moet veroor­delen, want ook zij zijn vonken van God en zijn bezig met hun evolutie. Hoe kijkt men hier aan Gene Zijde tegenaan?

 

 

VRAAG 225 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Men zegt wel eens: "Het doel heiligt de middelen". Ik zet daar mijn vraag­tekens bij. Wel vraag ik me af: Zijn er geen uitzonderingen dat je bijvoor­beeld iemand voor zijn eigen bestwil een dreun mag geven?

 

 

VRAAG 226 (BW-37):    ANTWOORD  BW-38

 

Er zijn lieden die beweren dat je zelf een kind (zoon of dochter) 'op be­stelling' kunt krijgen. Kan dat?

 

 

VRAAG 227 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Op mijn werk moet ik soms van de baas dingen doen, die tegen mijn geweten en ook tegen de leer uit de boeken ingaan. Wat moet ik dan doen?

 

 

VRAAG 228 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Wat levert het eigenlijk op om Jozef Rulof en zijn leer te volgen?

 

 

VRAAG 229 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Wat kan geld betekenen voor je geestelijke ontwikkeling?

 

 

VRAAG 230 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Kan een mens over het leven van een ander mens beschikken?

 

 

VRAAG 231 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Er wordt nu veel gesproken over homoseksualiteit. Komt aan de homoseksualiteit ooit een einde?

 

 

VRAAG 232 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Wat zijn de verschillen tussen de mensen op aarde en die der astrale lichtsferen, wat betreft: omgaan met elkaar?

 

 

VRAAG 233 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

De weg van de minste weerstand is vaak niet de weg die we volgens God moeten bewandelen. Zijn er andere, makkelijke wegen om toch op de weg van en tot God te ko­men?

 

 

VRAAG 234 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Er zijn tegenwoordig zoveel techni­sche wonderen, computers en ma­chines, die welhaast vernuftiger lijken dan de mens zelf. Waarin verschilt de mens altijd van de ma­chine?

 

 

VRAAG 235 (BW-38):    ANTWOORD  BW-39

 

Wat is eigenlijk een echt priester?

 

 

VRAAG 236 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41;41

 

In hoeverre staat de toekomst vast wat betreft het tijdstip van geboorte en sterven van ieder mens en wat betékent dat nou?

 

 

VRAAG 237 (BW-39):    ANTWOORD  BW-40;40

 

Vanzelfsprekend moet je eerlijk je brood verdienen en een soort 'drang' hebben om hoger op te komen, maar ik vraag me de laatste tijd af waar nu de grens ligt voor een maat­schappelijke carrière? Moet je werk doen wat aan het maximale van je kunnen (betreffende inspanning en niveau) ligt of is het belangrijker, geestelijk gezien, eerlijk je brood te verdienen en daarbij bijvoorbeeld meer tijd aan je gezin en aan geeste­lijke studie te besteden?

 

 

VRAAG 238 (BW-39):    ANTWOORD  BW-

 

Heb er ontzettend veel problemen mee, dat ik moest beslissen om mijn hond (17 jaar) en mijn paard (17 jaar) te laten inslapen. Heb zó ge­hoopt dat ze op natuurlijke wijze zouden heengaan! Heb nu nog een hondje (16 jaar) en een paard (10 jaar). Zie er nu al tegenop dat ik weer een keer voor zo'n beslissing kom te staan. Staat er niet ook wat over euthanasie op dieren in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG 239 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41

 

Veel mensen zeggen gevoel te bezit­ten, terwijl hun daden soms anders laten zien. Mijn vraag is nu: Wat is eigenlijk GEVOEL?

 

 

VRAAG 240 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41

 

Bidden. Kunnen of moeten wij in deze tijd nog bidden. Wat is bidden eigenlijk?

 

 

VRAAG 241 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

 

Is het één-zijn tussen man en vrouw (geslachtsgemeenschap) in strijd met het geestelijk leven?

 

 

VRAAG 242 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

 

Je leest het geregeld in de krant en dan vraag ik me af: Hoe komt het dat er op aarde zo veel verkrachtin­gen plaatsvinden?

 

 

VRAAG 243 (BW-39):    ANTWOORD  BW-42

 

Wat is bewusteloosheid eigenlijk?

 

 

VRAAG 244 (BW-39):    ANTWOORD  BW-41;41

 

Wordt er in de sferen ook Kerstfeest gevierd?

 

 

VRAAG 245 (BW-40):    ANTWOORD  BW-

 

Het kunstmatig splitsen van levende cellen, wat ze tegenwoordig ook wel klonen noemen, staat daar ook iets over in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG 246 (BW-40):    ANTWOORD  BW-41

 

Ik hou mij het liefst bezig met gees­telijke, niet-stoffelijke zaken. Nou zei mij laatst ie­mand dat ik mezelf voor­bij liep om­dat ik niet "in het volle leven" zou staan. Zou dat gevaar werkelijk bestaan?

 

 

VRAAG 247 (BW-40):    ANTWOORD  BW-

 

De wereld van het onbewuste dient als rustplaats en voorbereiding tus­sen twee levens in. Kom je soms al in de geestelijke sfe­ren te­recht, dus dat je daar echt een tijd leeft, vóór­dat je aard­se kring­loop beëindigd is?

 

 

VRAAG 248 (BW-41):    ANTWOORD  BW-42

 

Wat kun je het best invullen op je donorcodicil (in verband met het af­staan van organen nadat bij jouw de hersendood is vastgesteld door een medicus)?

 

 

VRAAG 249 (BW-41):    ANTWOORD  BW-63

 

Wat is volgens de leer uit de boeken van Jozef Rulof het verschil tussen 'karma' en 'oorzaak-en-gevolg'?

 

 

VRAAG 250 (BW-41):    ANTWOORD  BW-42

 

Heeft het huis Israël iets te maken met de staat Israël?

 

 

VRAAG 251 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

 

Kun je instrument worden voor de meesters van het licht indien je zelf nog karma hebt?

 

 

VRAAG 252 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43;43

 

Kan er iets naars met mij gebeuren buiten de wetten van oorzaak-en-gevolg om?

 

 

VRAAG 253 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

 

Is het mogelijk dat je soms goed moet maken aan je levenspartner?

 

 

VRAAG 254 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

 

Welke geestelijke wetten kunnen er spreken wanneer een getrouwd stel uit elkaar gaat?

 

 

VRAAG 255 (BW-42):    ANTWOORD  BW-43

 

Kun je door schenkingen te doen positief karma opbouwen wat dan later compenseert/verrekend wordt tegen negatieve daden uit vorige levens?

 

 

VRAAG 256 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

Abortus is moord. Staat er iets in de Rulof-boeken over hoe een moeder toch tot abortus kan komen?

 

 

VRAAG 257 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

Als je een tegenslag in je leven over­wint, wat betekent dat voor je gees­telijke ontwikkeling?

 

 

VRAAG 258 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44;45

 

Hoe kan de maatschappij, waarin nog oorlogen gevoerd worden, in hemels naam ooit tot rust en geluk komen?

 

 

VRAAG 259 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

Het is niet verstandig om ieder ver­langen te koesteren, maar waar mag men dan wél altijd naar verlangen?

 

 

VRAAG 260 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

In deze tijden van normvervaging, egoïsme en individualisme, hoe kun je dan nog weten wat goed of verkeerd is?

 

 

VRAAG 261 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

Is het moeilijk om op aarde al gees­telijk lief te hebben?

 

 

VRAAG 262 (BW-43):    ANTWOORD  BW-44

 

Hoe zou je geestelijke liefde kunnen omschrijven?

 

 

VRAAG 263 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Kan iemand die niet gelovig is, toch in een lichtsfeer terecht komen na zijn aardse kringloop?

 

 

VRAAG 264 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45;46

 

Waarom is Christus naar het westen gekomen en staat men in het oosten minder voor Christus open?

 

 

VRAAG 265 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Waarom houden de kerken toch zo halsstarrig vast aan achterhaalde leerstellingen en rituelen?

 

 

VRAAG 266 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Wat zou je als theologisch geschoold priester moeten weten en kunnen?

 

 

VRAAG 267 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Wat je in het ene leven geestelijk weet, wat weet je daar nog van af in een volgend leven?

 

 

VRAAG 268 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Je ziet in de natuur hoe blijmoedig de dieren leven, terwijl ze niet eens weten of ze de dag erna nog te eten heb­ben. Ik vroeg me dus af waarom de vogeltjes eigenlijk nog zingen?

 

 

VRAAG 269 (BW-44):    ANTWOORD  BW-45

 

Staan er in de Rulof-boeken prakti­sche voorbeelden waarom reïncarna­tie nodig kan zijn?

 

 

VRAAG 270 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Hoe komt het dat je de laatste jaren toch niet vaak meer over een echte doorbraak in de wetenschap hoort?

 

 

VRAAG 271 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Iemands woordgebruik, z'n taal dus, zegt veel over iemands persoonlijk­heid. De relatie tussen taal en per­soonlijkheid, staat daar iets over in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG 272 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Wat is het nut van: het leven aan­vaarden zoals het naar je toe komt?

 

 

VRAAG 273 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Wanneer een jong kind door een ziekte stervende is, schijnen de ouders daar vaak meer moeite mee te hebben dan het kind zelf. Wat is er de geestelijke betekenis van in­dien iemand jong sterft?

 

 

VRAAG 274 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Wat bracht Jezus Christus nou op aarde wat andere godsdiensten niet ontvingen?

 

 

VRAAG 275 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Een kerkbezoek is voor velen een saaie, onbewuste bezigheid. Waar­over zouden de mensen dan toch het beste kunnen nadenken?

 

 

VRAAG 276 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Waarvoor dient het aardse leven?

 

 

VRAAG 277 (BW-45):    ANTWOORD  BW-46

 

Uit de boeken heb ik begrepen dat de mens, in welke wereld hij zich ook bevindt en hoe murw hij ook geslagen is door ziekte of mede­mens, hij tóch verder leeft en wil groeien naar meer geluk. Welke kracht in de mens blijft hem voort­drijven?

 

 

VRAAG 278 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47;47

 

Ik las dat ons aardse leven een ge­schenk van God is, een mogelijkheid om dingen te beleven en te leren. Maar, wat gebeurt er wanneer je door omstandigheden dit Godsge­schenk niet meer wilt aanvaarden?

 

 

VRAAG 279 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Hoe vóélt het wanneer je je voet­stuk, dus het vastgeroeste idee dat je iets meer bent dan een ander, ver­liest?

 

 

VRAAG 280 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Tussen 2 reïncarnaties in, slaap je heel diep in een lege, onbewuste sfeer. Ben je daar nog een persoon­lijkheid met gevoel?

 

 

VRAAG 281 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

In het leven na de dood, moet je daar ook nog werken?

 

 

VRAAG 282 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Soms is het moeilijk om aan God te denken en je daar op af te stemmen. Op welke manier kun je nou het gemakkelijkst in gedachten naar God gaan?

 

 

VRAAG 283 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Welk verschil is er tussen iemand die wél en iemand die níét angstig is als hij of zij sterft?

 

 

VRAAG 284 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Wat gebeurt er met je, wanneer je iemand lief hebt - wederzijds - maar door omstandigheden deze geliefde heel lang niet meer kunt spreken of ontmoeten?

 

 

VRAAG 285 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Je hoort wel eens mensen - en óók wetenschappers - zeggen dat gelo­ven in een hiernamaals eigenlijk onnatuurlijk is. Maar is dat niet juist natuurlijk?

 

 

VRAAG 286 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Als je ergens pijn hebt, maar je hebt veel afleiding (ziekenbezoek, spelle­tjes enz.) dan heb je minder last van die pijn. Deze wet van de aandacht speelt die in het leven na de dood ook nog een rol?

 

 

VRAAG 287 (BW-46):    ANTWOORD  BW-47

 

Wat weerhoudt mensen, in hun laat­ste levens op aarde, er eigenlijk van om te werken aan hun innerlijk, hun geestelijk bezit?

 

 

VRAAG 288 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Is het moeilijk voor iemand om, indien ie gestorven is, zich te verbin­den met z'n familieleden op aarde?

 

 

VRAAG 289 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Bijvoorbeeld een auto is zowel iets nuttigs, een vervoersmiddel, alsook een statussymbool, dus iets dat men vereert en er over opschept. Zo'n ding heeft dus 2 kanten en ik vraag me af of dit ook voor ons stoffelijk li­chaam geldt?

 

 

VRAAG 290 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Hoe kan ik tussen mensen met een andere afstemming tóch mezelf blijven?

 

 

VRAAG 291 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Als een ander jou overhaalt of inspi­reert om verkeerde dingen te doen, ben je dan minder verantwoordelijk voor die daden?

 

 

VRAAG 292 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48;48

 

Worden mensen die daar helemaal nooit iets over gehoord of gelezen hebben, ook ooit gewaarschuwd om geen zelf­moord te plegen?

 

 

VRAAG 293 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48;48

 

Kan men aan gene zijde vanúit een hogere sfeer iemand in een lagere sfeer steunen, kracht toezenden?

 

 

VRAAG 294 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Wat gebeurt er met je  indien je in dit leven op aarde geen ziels-ver­want­schap ontmoet?

 

 

VRAAG 295 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Over de dood wordt volgens mij te weinig nagedacht, maar men her­denkt de doden wel geregeld door bijvoorbeeld bloemen op de graven te leg­gen. Is dat laatste wel zinvol?

 

 

VRAAG 296 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Ik vraag me af of mensen ook over­dag open kunnen staan voor negatie­ve invloeden van lage gees­ten?

 

 

VRAAG 297 (BW-47):    ANTWOORD  BW-48

 

Kun je in het leven na de dood ook nog zelfmoord plegen?

 

 

VRAAG 298 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Wat is een goede manier om je leven goed te organiseren en te ordenen?

 

 

VRAAG 299 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Ik heb ergens gelezen dat bij het sterven op aarde het geestes-lichaam meteen helemaal loskomt van het aardse lichaam. Is dit altijd zo?

 

 

VRAAG 300 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

In ons modern taalgebruik hoor je wel eens de uitdrukking: "Ben je nog te redden?!" In het hiernamaals zal men zo'n uitdrukking niet gebruiken, maar hoe weet men daar nou of iemand echt te redden valt?

 

 

VRAAG 301 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Hoe waardevol is het wanneer je iets aan je medemens geeft?

 

 

VRAAG 302 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Zowel in het zakenleven als in de wetenschap heb je twee verschillen­de type mensen: de één volgt eerst kant-en-klaar verzorgde opleidingen en de ánder wil alles zelf uitzoeken, zelf uitvinden, wat natuurlijk veel tijd in beslag neemt. Dat tweede, selfmade type, komt dat ook nog voor in het hier­namaals?

 

 

VRAAG 303 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49;49

 

Komt er een tijd dat er meer mensen de dood niet meer als dood zien, dus als definitief einde van 'n menselijk bestaan?

 

 

VRAAG 304 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Geestelijke wijsheid kan ons motive­ren om het goede te doen en het slechte te laten. Kan deze wijsheid nog andere functies hebben?

 

 

VRAAG 305 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Welke geesten in het land van haat kan men niet helpen?

 

 

VRAAG 306 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Ik heb een geheugen als een zeef en kan me van mijn jeugd maar weinig herinneren. Mijn vraag is: als ik gestorven ben kan ik me dan wél weer alles van mijn jeugd herinne­ren?

 

 

VRAAG 307 (BW-48):    ANTWOORD  BW-49

 

Is de mens na zijn sterven nog geïnteresseerd in welke soorten volke­ren er op aarde leven?

 

 

VRAAG 308 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Zijn wij in vorige levens echt alle­maal krankzinnig, gek ofwel psychia­trisch patiënt geweest?

 

 

VRAAG 309 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Mag je het leven van je kind redden (medische keuze) als je daardoor zelf zult sterven?

 

 

VRAAG 310 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Wanneer men op aarde voor de laatste maal sterft, hoe voelt dat dan voor de meeste mensen?

 

 

VRAAG 311 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Ik ben twintig en heb een opleiding gevolgd voor een vak dat me achter­af eigenlijk niet blijkt te liggen. Over een jaar of zestig hoop ik in een hemel te zijn, maar ik vraag me nu af of je daar ook weer naar school moet?

 

 

VRAAG 312 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Als het je tijd is om te sterven, kan een hele goede dokter je leven dan nog wat verlengen?

 

 

VRAAG 313 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Wanneer men in z'n laatste leven op aarde zelfmoord pleegt en men heeft afstemming op het land van haat, dan komt men in de verschrikkelijke zelfmoordenaarssfeer terecht. Hoe­veel liefde moet men hebben om daar dan niet in terecht te komen?

 

 

VRAAG 314 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50;50

 

Is het boven-natuurlijke iets dat buiten de natuur om kan gaan? Anders gezegd: "Zijn er ooit wonde­ren gebeurd die onnatuurlijk waren?"

 

 

VRAAG 315 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Indien je geloofd in God en logisch kunt nadenken, waaruit kun je dan afleiden dat ons leven verder gaat na de dood?

 

 

VRAAG 316 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Wat men nu "gewoon" vindt, noem­de men vroeger "luxe" maar in de toekomst primitief. Luxe is deels een kwestie van gewenning/verwenning. Staat hierover iets in de boeken van Jozef Rulof?

 

 

VRAAG 317 (BW-49):    ANTWOORD  BW-50

 

Wat is voor een geest uit de eerste sfeer de eenvoudigste methode om z'n aardse geliefde te bereiken en te steunen?

 

 

VRAAG 318 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Hebben kinderen tot 7 jaar dezelfde vreselijke ervaringen tijdens crema­tie, zoals volwassenen dat kunnen beleven?

 

 

VRAAG 319 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

 

Op aarde bestaan allerlei gebruiken om de doden te herdenken. Wordt dit ook wel gewaardeerd in het hier­namaals?

 

 

VRAAG 320 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Wordt ieder mens met een bepaald doel geboren?

 

 

VRAAG 321 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Ieder mens leeft anders en sterft dus ook anders. Is er nu ook iets wat iédere stervende zal beleven?

 

 

VRAAG 322 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

 

Ik heb gelezen dat men in de licht­sferen zich de tijd neemt voor medi­tatie vóór men een besluit neemt tot een taak of handeling. Wordt daar tíjdens de handeling nooit meer getreuzeld?

 

 

VRAAG 323 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Kunnen kinderen, die níet broer en zus zijn, al echt van el­kaar houden?

 

 

VRAAG 324 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Iemand die pás begint om geestelijk te denken, is in die tijd soms zwak, moe en kwetsbaar. Hoe komt dat?

 

 

VRAAG 325 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51;51

 

Kan men zich door middel van cur­sussen of met behulp van een yogi of magiër tot medium ontwikkelen?

 

 

VRAAG 326 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Moet ieder mens in zijn aardse leven iets bijzonders beleven dat met zijn innerlijk te maken heeft?

 

 

VRAAG 327 (BW-50):    ANTWOORD  BW-51

 

Het lijkt vaak alsof anderen gelukki­ger zijn dan ik. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

 

 

VRAAG 328 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Ik ben pas met mijn eerste boek van Jozef Rulof bezig en las dat er geen vuur in de hel brandt; er is alleen duisternis, kou, stank, lawaai enz. Als het daar zo duister is, hoe kan men elkaar dan zien?

 

 

VRAAG 329 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Staat er in de Rulof-boeken een duidelijk voorbeeld waaruit blijkt dat narigheid zowel leren als oorzaak-en-gevolg betekent.

 

 

VRAAG 330 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Staat er in de boeken ergens een praktisch voorbeeld waaruit blijkt dat een licht-geest van gene zijde ver vooruit kan zien?

 

 

VRAAG 331 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Is het voor een geest moeilijk om op aarde werk te doen?

 

 

VRAAG 332 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Indien je de Rulof-boeken kent - en stel dat er een geliefd familielid sterft - heb je dan toch veel verdriet?

 

 

VRAAG 333 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52;52

 

Wanneer je aan gene zijde niet ge­looft dat je gestorven bent, hoe kunnen ze je daarvan over­tui­gen?

 

 

VRAAG 334 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Ik heb een technisch beroep; als kind haalde ik alles uit elkaar om het van binnen te kunnen zien, om te begrij­pen hoe het werkte. In het leven na de dood, mag je daar ook alles uit elkaar halen om te zien hoe het werkt.

 

 

VRAAG 335 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Het leven na de dood heeft veel overeenkomsten met het leven op aarde, maar is anderzijds ook wezen­lijk verschillend. Hoe leer je daar nou die verschillen kennen?

 

 

VRAAG 336 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52

 

Is er een duidelijk verschil tussen het beeld dat kerkelijke mensen van God hebben en het beeld dat de meesters van gene zijde van God hebben?

 

 

VRAAG 337 (BW-51):    ANTWOORD  BW-52;52

 

Bestaan of bestonden er gevallen engelen?

 

 

VRAAG 338 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Dat je op aarde een dokter bent, een huisarts, hoeft niet te betekenen dat je op geestelijk gebied hoger bent. Staat daar in de Rulof-boeken iets over?

 

 

VRAAG 339 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Zijn wij mensen echt goden en waar­óm dan wel?

 

 

VRAAG 340 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

 

Als ik het goed heb begrepen, krijg ik in een hogere astrale sfeer een eigen woning. Hoe ziet zo'n woning er uit?

 

 

VRAAG 341 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Hoe kun je je voorbereiden als je te horen hebt gekregen dat iemand, die jou dierbaar is, zal gaan sterven?

 

 

VRAAG 342 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

 

Indien je ooit iets helderziend hebt waargenomen, wil dit dan ook zeg­gen dat je een helderziende bent?

 

 

VRAAG 343 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Is het ooit voor iemand mogelijk om voor geld extra geestelijke bescher­ming te krijgen?

 

 

VRAAG 344 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53;53

 

Wat gebeurt er met jouw aura, jouw geestelijk omhulsel, wanneer je sterft?

 

 

VRAAG 345 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Volgens mij kunnen voorwerpen zelf geen magische kracht op een mens uitoefenen, maar kan er wel een posi­tieve of negatieve kracht van iemand aan kleven. Staat daar in onze boeken iets over?

 

 

VRAAG 346 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

De schilderijen die via Jozef Rulof geschilderd zijn, wat voor waarde kunnen die voor je hebben?

 

 

VRAAG 347 (BW-52):    ANTWOORD  BW-53

 

Hoe kun je aan Gene Zijde weten wat iemand anders meemaakt?

 

 

VRAAG 348 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Wanneer ik sterf en vervolgens aan gene zijde verder leef, waaraan kan ik dan Gods kracht ervaren?

 

 

VRAAG 349 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Liefde tussen tweelingzielen, hoe zal dat voelen?

 

 

VRAAG 350 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

We zitten nu in de tijd van de techni­sche vooruitgang. We kennen de ontwikkelingen van de laatste tien­tallen jaren. Is de mensheid ook klaar voor andere ontwikkelin­gen?

 

 

VRAAG 351 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Jozef Rulof had een sterk zenuwstel­sel en lichaam en hij had veel media­mieke ga­ven. Maar welke karaktereigenschappen had hij tevens nodig voor zijn medium­schap.

 

 

VRAAG 352 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Traumatische ervaringen die je als kind hebt opgedaan in je laatste leven op aarde, wordt daar in het hiernamaals iets mee gedaan?

 

 

VRAAG 353 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Als de vierde kosmische graad een planeet is, hebben ze daar dan, net zoals de aarde, ook een "gene zijde", dus astrale gebieden voor na de dood?

 

 

VRAAG 354 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

In de toekomst zal men zieken gaan behandelen middels kosmische stra­ling. Maar wanneer, dus aan welke voorwaarden moet er bij deze gene­zers dan voldaan worden, alvorens er van deze krachten gebruik ge­maakt mag worden?

 

 

VRAAG 355 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54

 

Is het goed voor ons als wij, nu we op aarde leven, intensief contact zouden krijgen (d.m.v. seances of iets dergelijks) met onze geliefden die al overleden zijn?

 

 

VRAAG 356 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54;54

 

Hoe voelt het om te reïncarneren, dus om opnieuw geboren te wor­den?

 

 

VRAAG 357 (BW-53):    ANTWOORD  BW-54;54

 

Hoe groot is de invloed van erfelijk­heid op je karakter? Het resultaat van vorige levens is immers de basis van hoe je bent. In de praktijk zie je toch vaak dat goede of slechte ei­genschappen van de ouder(s) geërfd worden. Zeggen de boeken hier iets over?

 

 

VRAAG 358 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Aardse mensen kunnen de astrale mensen (geesten) die ook op aarde leven niet zien; de astrale mens kan echter wél de aardse mens zien. Nu vraag ik mij af hoe die astrale mens kan onderscheiden of hij nou te maken heeft met aardmensen óf astrale mensen?

 

 

VRAAG 359 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

God werd vroeger vaak als een mens met een baard afgebeeld. Is God wel een mens?

 

 

VRAAG 360 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Als ik het nieuws zie, denk ik soms dat de mensheid bergafwaarts gaat, dus geestelijk gezien dierlijker wordt. Hoe zit dit op de langere termijn?

 

 

VRAAG 361 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Hoe komt het dat de mensen op hun sterfbed vaak zo moe zijn?

 

 

VRAAG 362 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Wanneer je geluk en liefde bewust in je voelt, kun je dit dan effectief toezenden naar iemand die ver weg is?

 

 

VRAAG 363 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Denken, piekeren, peinzen, het kan zowel een vloek als een zegen zijn. Staat van deze combinatie iets in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG 364 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Zijn er misdaden die God de mens niet kan vergeven zodat hij eeuwig moet boeten?

 

 

VRAAG 365 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Op oude schilderijen zie je engelen en duivels soms naakt afgebeeld. Draagt men aan Gene Zijde kleren?

 

 

VRAAG 366 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Kunnen we via oosterse religies, meditatie en inzichten hele­maal tot God terugkeren?

 

 

VRAAG 367 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55

 

Wat is een 'zoeker' of - anders ge­zegd - welke vragen stelt de mens zich als ie serieus over het leven gaat naden­ken?

 

 

VRAAG 368 (BW-54):    ANTWOORD  BW-55;55

 

Als je soms ineens 'vlinders in je buik voelt' alsof je verliefd bent op iemand, terwijl die ander er niet eens is, zou het dan kunnen zijn dat er vanuit gene zijde een verbinding wordt gemaakt voordat je die ander ontmoet?

 

 

VRAAG 369 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Je kunt iemand jouw dankbaarheid tonen middels een ca­deautje of bosje bloemen. Maar hoe kun je God jouw dankbaar­heid tonen?

 

 

VRAAG 370 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Hoe kan God voor iedereen bijhou­den welke straf/karma hij een ge­stor­vene moet opleggen om goed te maken?

 

 

VRAAG 371 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Als God álles geschapen heeft, heeft Hij dan ook de ellende in de wereld geschapen?

 

 

VRAAG 372 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Staat er in de boeken van Jozef Rulof een voorbeeld van doelgericht werken?

 

 

VRAAG 373 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Op aarde worden je goede bedoelin­gen nog wel eens verkeerd begre­pen. Kan dit in de hemelen ook nog gebeuren?

 

 

VRAAG 374 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Is het voor een echt medium moeilijk om een betrouwbare diagnose te stellen en om te genezen?

 

 

VRAAG 375 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Ook aan gene zijde heeft iedereen een ander karakter, verleden enz. Wanneer je nou je kringloop op aarde afgesloten hebt en je komt aan gene zijde, wat voor type bege­leidegeest krijg je dan toegewezen?

 

 

VRAAG 376 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Bij mij op school heb je keuzevak­ken, waardoor ik bepaalde vakken, die me niet zo goed liggen, niet hoef te leren. Wanneer je na je sterven aan gene zijde de wetten van God leert kennen, kun je er dan ook voor kiezen om bepaalde wetten niet te hoeven leren?

 

 

VRAAG 377 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56

 

Ik ben geen slecht mens naar ande­ren toe, maar met mezelf weet ik vaak geen goede raad. Ik ben ver­slaafd aan medicijnen, een soort drugs eigenlijk. Zal God mij daar straks voor straffen?

 

 

VRAAG 378 (BW-55):    ANTWOORD  BW-56;56

 

Binnen bijna alle geestelijke stromin­gen zijn het de intellectuelen met een scherpzinnig verstand die de leidinggevende functies hebben. Tegen die geestelijke leiders wordt vaak tegenop gezien als 'geestelijk verder ontwikkeld'. Mijn vraag is nu: hebben intellectuele gaven iets te maken met geestelijke ontwikkeling, met ziele-adel?

 

 

VRAAG 379 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Wat maakt het uit voor je huidige leven of je nu wel of niet gelooft in een verder-leven na de dood?

 

 

VRAAG 380 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Hoe en wanneer helpt een be­schermgeest z'n beschermeling op aarde?

 

 

VRAAG 381 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Wat hebben onze gedachten, onze wensen, ons leven met God te ma­ken?

 

 

VRAAG 382 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Aan gene zijde, kan men daar door meditatie, studie, kunst, deelnemen aan inwijdingen en geestelijke fees­ten een hogere sfeer bereiken?

 

 

VRAAG 383 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Geestelijk inzicht is nodig om gericht aan jezelf te werken. Krijg je door dit inzicht ook al meer liefde en geluk, dus een hogere afstemming?

 

 

VRAAG 384 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57;57;57;57

 

Leefden er ten tijde van Jozef Rulof nog zuiverdere instrumenten op aarde?

 

 

VRAAG 385 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Wat betekent het begrip 'heilig' eigenlijk?

 

 

VRAAG 386 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Ik heb ergens gelezen dat je aan gene zijde overgaat in dat wat je denkt. Iemand die goed kan fantase­ren en redeneren, kan die zich dan zomaar een hoge hemel in 'denken'?

 

 

VRAAG 387 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Met wat voor soort dingen zou Jozef Rulof zich momenteel bezig houden?

 

 

VRAAG 388 (BW-56):    ANTWOORD  BW-57

 

Op aarde ben je duizenden malen vader en moeder. Na je aardse kring­loop, heb je dit vader-zijn en moeder-zijn dan voldoende beleefd.

 

 

VRAAG 389 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Wanneer heb je voor anderen niets meer te verbergen?

 

 

VRAAG 390 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Katholieken noemen zich christenen; protestanten noemen zich christe­nen; maar wie zijn nou echt christe­nen en wie niet?

 

 

VRAAG 391 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Al voordat ik de boeken van Jozef Rulof las, besefte ik dat je kinderen KRIJGT in plaats van NEEMT. Maar dit 'krijgen', hoe gaat dat dan in zijn werking?

 

 

VRAAG 392 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Door welk soort mensen wordt het werkelijke, zuivere spiritualisme tegengewerkt?

 

 

VRAAG 393 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Kan jouw twijfel de hulp belemmeren die je zou kunnen krijgen van gene zijde?

 

 

VRAAG 394 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Met welk doel en voor welke men­sen zijn de boeken van Jozef Rulof geschreven?

 

 

VRAAG 395 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Welke indruk maakt het op je - wan­neer je aan gene zijde gekomen bent - het ontstaan van de schepping mag beleven?

 

 

VRAAG 396 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Staat er in de Rulof-boeken ook iets over positief denken? Ik bedoel dus dat je je gedachten en energie niet verspilt aan mogelijke dreigende milieurampen, oorlogen, politieke strijd enz.

 

 

VRAAG 397 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

Jozef kon bewust uittreden en reizen door de hoogste hemelen en kosmi­sche graden. Was er verder nog een duidelijk verschil met andere medi­ums?

 

 

VRAAG 398 (BW-57):    ANTWOORD  BW-58

 

De tweeling-liefde tussen tweeling-zielen, betreft die alleen het geluk tussen die twee mensen?

 

 

VRAAG  399 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Waarom is reïncarnatie noodzakelijk?

 

 

VRAAG  400 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Men zegt wel eens: vergissen is menselijk. Op geestelijk gebied kun je je ook makkelijk vergissen en op een zijspoor terecht komen. Is dit in het leven na de dood ook zo?

 

 

VRAAG  401 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Hebben ook 'slechte' zielen een beschermengel die ze na het sterven ontmoeten en hun het geestelijk leven verklaart?

 

 

VRAAG  402 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Is het waar dat bij de mens uit het kwade uiteindelijk het goede voort komt?

 

 

VRAAG  403 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Je gedachten staan niet los van je gevoelens. Staat hierover in de Rulof-boeken een positief voorbeeld?

 

 

VRAAG  404 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Kun je - aan Gene Zijde gekomen - daar aan iemand merken of deze nog gehecht is aan zijn aardse uiterlijk en status?

 

 

VRAAG  405 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59;59

 

Het steeds spontaan doen wat in je opkomt, ook wel impulsief gedrag genoemd, is dit altijd een goede eigenschap?

 

 

VRAAG  406 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Hoe kunnen we beter omgaan met het leed dat we moeten meemaken?

 

 

VRAAG  407 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Welke rol speelt de liefde in onze geestelijke ontwikkeling?

 

 

VRAAG  408 (BW-58):    ANTWOORD  BW-59

 

Heb je een geestelijke gave nodig om spiritueel bezig te zijn?

 

 

VRAAG  409 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Heb je voor een goed huwelijk persé dezelfde geloofsovertuiging nodig?

 

 

VRAAG  410 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Kun je aan Gene Zijde ook nog iets leren over geloven en overgave?

 

 

VRAAG  411 (BW-59):    ANTWOORD  BW-61;61

 

Wat voor theorie leer je op een gees­telijke school aan Gene Zijde (en wellicht in de toekomst op aarde)?

 

 

VRAAG  412 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Wat betekent het wanneer ik lees dat alle mensen één zijn?

 

 

VRAAG  413 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60;60

 

Ik heb begrepen dat het niet de Heilige St. Petrus is die ons onze plaats in de hemel aanwijst, maar wie doet dat dan?

 

 

VRAAG  414 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Hoe neem je definitief afscheid van Moeder Aarde?

 

 

VRAAG  415 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

De meeste mensen komen na hun aardse kringloop in het schemerland terecht, welke sprekend lijkt op de (herfstachtige) Aarde. Door die gelij­kenis zullen velen niet geloven dat ze reeds gestorven zijn. Hoe kan men hen daar dan toch van overtui­gen?

 

 

VRAAG  416 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Heeft de uitdrukking 'onder de man­tel der liefde' ook een geestelijke betekenis?

 

 

VRAAG  417 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Kan men ooit invloed uitoefenen op de stemming waarin men sterft?

 

 

VRAAG  418 (BW-59):    ANTWOORD  BW-60

 

Twee mensen kennen elkaar. Beide sterven. De een leeft als geest ver­der, maar de ander wordt opnieuw op aarde geboren. Kan die geest die mens dan nog herkennen?

 

 

VRAAG  419 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Hoe is het om door Gods paradijs te wandelen?

 

 

VRAAG  420 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Wanneer we straks aan Gene Zijde onze eerder gestorven familieleden terugzien, behouden we dan dezelf­de familieband?

 

 

VRAAG  421 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Hoe gaat de mens met zijn leven om indien die niet weet wat het doel is van het leven op aarde?

 

 

VRAAG  422 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

In het bedrijf waar ik werk, als je daar hogerop wilt komen, dien je niet alleen een opleiding te hebben ge­volgd, maar moet je vooral ook ambitieus zijn. Moet je aan gene zijde ook ambitieus zijn om geestelijk hogerop te komen?

 

 

VRAAG  423 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Hoe ontdekte de mens voor het eerst de stuwende kracht van de Goddelijke vonk diep in hem?

 

 

VRAAG  424 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Als je op aarde bijvoorbeeld eigen­wijs bent, ben je dit dan aan Gene Zijde ook nog?

 

 

VRAAG  425 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Er zijn op aarde, vooral hier in de 'beschaafde' wereld, veel mensen die zich beter en mooier voordoen dan ze zijn; het is een leugen ten opzich­te van de medemensen. Kan dit ook nog in het leven na de dood?

 

 

VRAAG  426 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Om op aarde steeds liefdevol te zijn, is dit op aarde geen grotere uitda­ging dan in het hiernamaals?

 

 

VRAAG  427 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Waarom was het van belang dat Jozef Rulof een opgewekt karakter had?

 

 

VRAAG  428 (BW-60):    ANTWOORD  BW-61

 

Je hoort tegenwoordig wel eens dat er contact is of komt met bewoners van een andere planeet. Hoe lang duurt het volgens de meesters van Jozef Rulof alvorens we direct en wederzijds contact krijgen met de 4e kosmische graad?

 

 

VRAAG  429 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Nadat je de laatste keer bent gestor­ven op aarde, ben je toch niet hele­maal los van de mensen die je ge­kend hebt op aarde. Hoe kun je daar dan van los komen?

 

 

VRAAG  430 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Geeft Gene Zijde ooit hulp tijdens een bijna-dood-ervaring?

 

 

VRAAG  431 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Kan men aan Gene Zijde echt altijd iemands innerlijke draagkracht bere­kenen?

 

 

VRAAG  432 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

De mens is beïnvloedbaar vanuit deze en gene zijde. Mijn vraag is: hoe­veel eigen wil hééft de mens dan nog?

 

 

VRAAG  433 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Welke zijn belangrijkste karakterei­gen­schappen voor de tweelingliefde?

 

 

VRAAG  434 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Ik ben als historicus werkzaam in een museum. Ik vraag me af of er in het hiernamaals ook musea zijn?

 

 

VRAAG  435 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Het is een raar verhaal hoe ik aan de boeken van Jozef Rulof ben geko­men. Is daar misschien toch een begrijpelijke verklaring voor?

 

 

VRAAG  436 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Nadat je de laatste keer geleefd hebt op aarde, zul je dan altijd meteen je beschermengel zien en spreken voor geestelijke adviezen  of gebeurt dit ook wel eens op een andere manier?

 

 

VRAAG  437 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Doet men aan Gene zijde ook ooit aan psychotherapie of iets derge­lijks?

 

 

VRAAG  438 (BW-61):    ANTWOORD  BW-62

 

Wat moet er gebeuren wil men op aarde tot vrede en harmonie komen?

 

 

VRAAG  439 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

De nieuwe bijbel waarover in de boeken van Jozef Rulof wordt ge­sproken, uit hoeveel boeken bestaan die en door wie worden die geschre­ven?

 

 

VRAAG  440 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Zullen er in de Eeuw van Christus veel bewijzen komen over een verder-leven na de dood?

 

 

VRAAG  441 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Hoe kan men vanuit gene zijde op aarde onderscheiden wie er mens is en wie er geest is (kleren dragen ze immers allemaal)?

 

 

VRAAG  442 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Is een echt medium, dat de wetten van het geestelijke leven kent en er naar leeft, werkelijk een benijdens­waardig mens?

 

 

VRAAG  443 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Jozef Rulof was een harde werker, toe hij als kind in de fabriek werk­te. Was hij dit later ook nog, toe hij mediamieke genezer was en boeken schreef?

 

 

VRAAG  444 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Welke boodschappen, welke kwali­teiten worden er uitgedrukt in de Egyptische piramide van Gizeh?

 

 

VRAAG  445 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Als je er weer in gaat geloven dat er werkelijke reine liefde bestaat, vriendschap en vertrouwen bestaat, kan dit jou dan van een depressie gene­zen?

 

 

VRAAG  446 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Als je in je laatste leven op aarde veel hebt geleden, wordt je daarom in het hiernamaals dan extra 'in de watten gelegd'?

 

 

VRAAG  447 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63

 

Hoe kun je leren om lief te hebben?

 

 

VRAAG  448 (BW-62):    ANTWOORD  BW-63;63

 

Ik heb ergens gelezen dat je in het leven na de dood een algemene basis-scholing kunt krijgen. Wanneer wordt je aan zo'n opleiding toege­lasten, wat leer je er en hoe lang duurt die?

 

 

VRAAG  449 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64;64

 

Hoe ís de mens en hoe lééft de mens op de 4e Kosmische Graad?

 

 

VRAAG  450 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Het is me bekend dat je je verleden als een film kunt terugzien. Is het ook mogelijk om je verleden opnieuw te beleven, dus met al je zintuigen en gevoelens, maar dan vanuit je huidige bewustzijn?

 

 

VRAAG  451 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Iemand die in zijn/haar huwelijk de partner bedriegt, wat is daarvan de geestelijke/spirituele betekenis?

 

 

VRAAG  452 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Bij een taak waar jouw wilskracht bij van belang is, kun je daarbij hulp vragen van gene zijde?

 

 

VRAAG  453 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Nadat je de laatste keer op aarde gestorven bent, dan slaap je voordat je je sfeer in bezit neemt. Mijn vraag is: hoe lang slaap je dan?

 

 

VRAAG  454 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Met name in de puberteit wordt bij de vrouw het lichaam gereed ge­maakt (evolutieproces) voor het moederschap. De beleving van deze processen, heeft deze ook geestelij­ke betekenis?

 

 

VRAAG  455 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Is het waar dat de drie koningen via een ster Christus als baby konden vinden?

 

 

VRAAG  456 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Hoe typeer je de mens die na zijn aardse kringloop nét onder de eerste sfeer terecht komt?

 

 

VRAAG  457 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Kan een engel/geest van het licht nog bedroefdheid ervaren, en zo ja, kan ie zich nog verliezen in die be­droefdheid?

 

 

VRAAG  458 (BW-63):    ANTWOORD  BW-64

 

Als kind kun je je al bezig houden met God. Wat betekent dit?

 

 

VRAAG  V.459 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Wanneer je een geliefde hebt ben je in de maatschappij kwetsbaarder dan wanneer je niemand hebt. Dat heb ik ooit gelezen in een boek van een Boeddhistische priester. Staat er over deze stelling ook iets in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG  V.460 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Waaruit blijkt dat de Christelijke kerken tot nu toe gefaald hebben?

 

 

VRAAG  V.461 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Hoe is het eerste leven ontstaan?

 

 

VRAAG  V.462 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

In oude godsdienstige verhalen komt het wel eens voor dat iemand de opdracht van God krijgt om te do­den. Kan dit echt zo zijn gegaan?

 

 

VRAAG  V.463 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

We dienen ons gevoel te volgen. Maar als nu systematisch onze ge­voelens onderdrukt worden, en geen uitlaatklep krijgen, wat gebeurt er dan?

 

 

VRAAG  V.464 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Op welke plek is onze ziel ontstaan?

 

 

VRAAG  V.465 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Hoe leer je na je sterven, om vanuit je áárdse denken dan gééstelijk te gaan denken?

 

 

VRAAG  V.466 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Gebeuren er wonderen die ook

 

meester Alcar en Zelanus niet hele­maal kun­nen doorgronden?

 

 

VRAAG  V.467 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Als ik het goed begrepen heb, klopt er weinig van hoe de kerken de hel beschrijven, met eeuwig brandend vuur, duivels met bokkenpootjes en hoorntjes enz. Maar hoe Dante het na zijn bijna-dood-ervaring be­schreef, klopt dáár iets van?

 

 

VRAAG  V.468 (BW-64):    ANTWOORD  BW-65

 

Hoe was het karakter van Anna, de vrouw van Jozef Rulof, toen ze in Den Haag woonden?

 

 

VRAAG  V.469 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66;66

 

Kan het celibataire leven bij een priester of leek leiden tot verdieping van liefde of bewustzijn?

 

 

VRAAG  V.470 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Hoe gevaarlijk is het lagere vermaak (overmatige alcohol, prostitutie, drugs, houseparty's e.d.) voor de menselijke ziel?

 

 

VRAAG  V.471 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Eerst was er de mens, meteen daar­na het dier, maar de plant, is die dan meteen na het dier ontstaan?

 

 

VRAAG  V.472 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

In de psyche van de mens zitten een aantal basisbehoeften zoals de nei­ging om te eten, te drinken, te sla­pen, maar ook bijvoorbeeld om te blijven leven. Het is niet gemakkelijk om tegen zo'n neiging in te gaan, om bijvoorbeeld zelfmoord te plegen. Staat daarover iets in de Rulof-boe­ken.

 

 

VRAAG  V.473 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

De astrale begeleiders van de huidi­ge westerlingen, deze beschermers, worden die niet bloednerveus als je bijvoorbeeld denkt aan de situaties in het huidige chaotische wegverkeer en de vele bijna-ongeluk­ken?

 

 

VRAAG  V.474 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Het is wel niet zo'n spirituele vraag, maar staat er in de Rulof-boeken ook iets dat betrekking heeft op de han­delsbetrekkingen tussen de rijke en arme landen?

 

 

VRAAG  V.475 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Hoe kijken de meesters uit het Al aan tegen de belangrijkste geestelij­ke stromingen op aarde?

 

 

VRAAG  V.476 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Is het mogelijk dat we ons iets herin­neren met ons gevoel maar niet met ons verstand?

 

 

VRAAG  V.477 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Wat voor soort boodschappen wor­den er bij het werkelijke, zuivere spiritualisme doorgegeven?

 

 

VRAAG  V.478 (BW-65):    ANTWOORD  BW-66

 

Bestaat er, karmisch gezien, een reden om te mogen scheiden in een huwe­lijk?

 

 

VRAAG  V.479 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Door de boeken van Jozef Rulof weten we dat 'liefde' de belangrijk­ste eigenschap is, die we ons eigen moeten maken. Hoe kunnen we ons op de waarachtige liefde bezinnen?

 

 

VRAAG  V.480 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Wat kan een film in de bioscoop of op de televisie ons geven?

 

 

VRAAG  V.481 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Kun je aan gene zijde groeien in liefde zonder de hulp van anderen te accepteren?

 

 

VRAAG  V.482 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Welke pijn is het, die de groten der aarde, de bewusten zoals Christus, het meest hebben gekweld?

 

 

VRAAG  V.483 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Wat moet iemand doen om zich meer liefde eigen te maken?

 

 

VRAAG  V.484 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Wanneer je in het leven na de dood gefaald hebt, bij het uitvoeren van een opdracht, hoe kun je er dan toe komen om er toch weer opnieuw aan te beginnen?

 

 

VRAAG  V.485 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

De mens op aarde heeft altijd de vrijheid om bepaalde keuzes te maken, maar dit is toch een beperkte vrijheid, een vrijheid tussen bepaalde grenzen of marges. Mijn vraag is: waar komen nou die grenzen of

 

marges vandaan?

 

 

VRAAG  V.486 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Wij mensen ontwikkelen hier op aarde onze eigen wil. Waar en wanneer ontvingen wij voor het eerst deze kracht?

 

 

VRAAG  V.487 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Onze nieuwe dominee ligt in zijn huwelijk behoorlijk overhoop met zijn vrouw. Heeft hij dan nog wel het recht om te preken over naastenlief­de?

 

 

VRAAG  V.488 (BW-66):    ANTWOORD  BW-67

 

Hoe kun je God leren kennen?

 

 

VRAAG  V.489 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Wat wordt bedoeld met 'reine lief­de'?

 

 

VRAAG  V.490 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn vriend interesse krijgt en zich wil gaan verdiepen in het geestelijke?

 

 

VRAAG  V.491 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Wat is de belangrijkste boodschap van een overledene vanuit zijn geluk­kige sfeer voor ons?

 

 

VRAAG  V.492 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Indien je op aarde je tweelingziel ontmoet, ben jij je daar dan altijd van bewust?

 

 

VRAAG  V.493 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Kun je bewust of onbewust je over­leden gelief­den ontmoeten in je droom?

 

 

VRAAG  V.494 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Staat er in de Rulof-boeken ergens een voorbeeld waaruit blijkt dat er aan gene zijde geen nationalisme, discriminatie of rassenhaat meer bestaat?

 

 

VRAAG  V.495 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Het is altijd een lekker gevoel als je duide­lijk weet waaraan je kunt wer­ken. Is dat ook zo aan gene zijde?

 

 

VRAAG  V.496 BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Van gene zijde uit kunnen hoger afgestemden jou altijd zien, ook door muren heen en ook jouw gedachten en gevoelens? Kan men nog meer zien?

 

 

VRAAG  V.497 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Tijdens de tweede wereldoorlog, wat hadden de christelijke kerken toen eigenlijk moeten preken?

 

 

VRAAG  V.498 (BW-67):    ANTWOORD  BW-68

 

Aan gene zijde kan men elkaars stemgeluid op afstand horen. Kan men daar een stemgeluid ook vóé­len?

 

 

VRAAG  V.499 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Worden gebeden wel eens verhoord?

 

 

VRAAG  V.500 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Alleen lezen over spirituele ontwaking is niet voldoende; je moet het 'leven'. Staat hierover iets in de Rulof-boeken?

 

 

VRAAG  V.501 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Bij het krijgen van een kind trek je meestal je eigen gev­oelsgraad/soort aan. Maar welk ander soort zielen kun je ook soms aantrekken?

 

 

VRAAG  V.502 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Kan een goed, maar stoffelijk ingesteld mens, zich constant op het geestelijke gaan richten?

 

 

VRAAG  V.503 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Zou je met wonderen ieder mens kunnen overtuigen van een voortleven na de dood?

 

 

VRAAG  V.504 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Er zijn mensen die heel gevoelig zijn voor het astrale, voor gene zijde. Zegt dit ook altijd iets over hoe hoog hun afstemming, hun liefde is?

 

 

VRAAG  V.505 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Komt iedere ziel ooit tot het punt, dat ie gaat zoeken naar het hogere, het geestelijk opbouwende?

 

 

VRAAG  V.506 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69;69

 

Wat is het belangrijkste bij het volgen van een godsdienst?

 

 

VRAAG  V.507 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Bij iemand uit het schemerland, waar­aan ontbreekt het dan meestal, om hoger op te komen?

 

 

VRAAG  V.508 (BW-68):    ANTWOORD  BW-69

 

Het kind in de mens, is dat een deel van onze persoonlijkheid?

 

 

VRAAG  V.509 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70;70

 

Stel, je hebt contact met gene zijde, en je krijgt van daaruit de opdracht om een seriemoordenaar te doden. Moet je dat dan niet 'gewoon' dóén?

 

 

VRAAG  V.510 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Een engelbewaarder kan heel veel bewerkstelligen, maar kan hij je ook een hoger, meer geestelijk bewustzijn geven?

 

 

VRAAG  V.511 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Zie jij je huisdier, waar je heel veel van houdt, straks aan gene zijde terug wanneer jij je kringloop der aarde beëin­digd hebt?

 

 

VRAAG  V.512 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Indien je aan gene zijde leeft, kun je aan God vragen of je nog een nieuw leven op aarde krijgt, dus dat je weer op aarde geboren wordt om er een taak te verrichten of een wet dieper te beleven. Kan het gebeuren dat je niet één maar meerdere extra levens krijgt?

 

 

VRAAG  V.513 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Wie bepaalt er uiteindelijk de richting waarin we groeien?

 

 

VRAAG  V.514 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Ik ken iemand die, onbetaald, oudere mensen helpt met allerlei klusjes. Hij is een stoere jongeman, is nu arbeidson­geschikt, maar was enkele jaren terug nog een fanatiek marinier. Dit vrij­willi­gerswerk doet hij nu met hart en ziel en ik vraag me af: hoe komt hij aan die bezieling?

 

 

VRAAG  V.515 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Wat wordt er nou mee bedoeld dat er geen 'jammers' bestaan?

 

 

VRAAG  V.516 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Als je in één klap sterft, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk, doet dat pijn?

 

 

VRAAG  V.517 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Op aarde moet je werken voor kost en onderdak. Moet je dat na het sterven ook nog?

 

 

VRAAG  V.518 (BW-69):    ANTWOORD  BW-70

 

Door wie en hoe zal de macht van de katholieke kerk beëindigd worden?

 

 

VRAAG  V.519 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Kan een gebed kracht geven?

 

 

VRAAG  V.520 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Waarom is LIEFDE het belangrijkste wat Christus op aarde heeft gebracht?

 

 

VRAAG  V.521 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Hoe moet ik het verschil zien tussen aardse liefde en geestelijke liefde?

 

 

VRAAG  V.522 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

In het oosten gelooft men er heilig in dat je door yoga, meditatie en bepaal­de rituelen je karma kunt doen oplos­sen. Wat zeggen de meesters van Jozef Rulof hierover?

 

 

VRAAG  V.523 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Wat is de betekenis van aardbevingen en vuurspuwende bergen?

 

 

VRAAG  V.524 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Veel mensen met problemen zijn ge­neigd om anderen voor hun karretje te spannen door zielig te doen en zo andere mensen die problemen te laten oplossen. Probeert men dit aan Gene Zijde ook nog en trappen geesten, die dienend werk doen, daar in?

 

 

VRAAG  V.525 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Staat er in de Rulof-boeken iets over het vrijen en hoe dit beleefd kan wor­den?

 

 

VRAAG  V.526 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Het lijkt me echt vreselijk indien je dreigt je verstand te verliezen, dus gek te worden. Dit komt echter vóór en ik vraag me nu af: mag je in zó'n geval zelfmoord plegen om van die toestand af te zijn?

 

 

VRAAG  V.527 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Iemand die terecht gekomen is in het schemerland, kan die in het land van haat nog iets nuttigs leren?

 

 

VRAAG  V.528 (BW-70):    ANTWOORD  BW-71

 

Kun je in de sferen van licht beter en ongestoorder nadenken dan op aarde?

 

 

          VRAAG  V.529 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Waarvoor dient de levensfilm die je te zien krijgt na je laatste leven op aarde?

 

 

VRAAG  V.530 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Een gelukkig mens, iemand die zijn

 

tweelingliefde gevonden heeft, heeft zo iemand ook meer kracht om moeilijke taken te kunnen verrichten?

 

 

VRAAG  V.531 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Wat zijn de eerste gevoelens die we ooit in het begin van onze kringloop gehad hebben?

 

 

VRAAG  V.532 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

In ieder leven dat je hebt gehad, ben je een andere persoonlijkheid met andere idealen etc. Na je kringloop op aarde, welke persoonlijkheid treedt dan naar voren?

 

 

VRAAG  V.533 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Indien je voor de eerste maal een duistere geest zou zien, ben je dan eerst nieuwsgierig of eerst angstig?

 

 

VRAAG  V.534 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

God heeft alles geschapen, ook ons vermogen om te scheppen. En als God nu alleen maar harmonie heeft geschapen, is alle disharmonie dan door de mens zelf geschapen?

 

 

VRAAG  V.535 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Zou God de tweede wereldoorlog 'gezien' hebben als zinloos geweld?

 

 

VRAAG  V.536 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Hoe blijft een beschermgeest aan gene zijde altijd in verbinding met z'n beschermeling indien die beschermeling nog in een lagere sfeer leeft?

 

 

VRAAG  V.537 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Ik heb gelezen dat de mens zijn eerste geboorte ontving op de Maan; de Maan is onze moeder en de Zon is onze vader. Dat vaderschap van de Zon, wat houdt dat dan in?

 

 

VRAAG  V.538 (BW-71):    ANTWOORD  BW-72

 

Mijn broer is dominee, maar hij heeft ruzie met bijna onze gehele familie. Zal hij, als hij zal sterven, in een hemel terecht komen?

 

 

VRAAG