LEZING OVER JOZEF RULOF EN ZIJN BOEKEN

 

 

 

              door Giel Heijmans

 

              p.a. DE BOEKENWIJZER

 

              Postbus 4033

 

              5604 EA  Eindhoven

 

 

 

 

 

- Eerst even mezelf voorstellen: Mijn naam is Giel Heijmans, oprichter en redakteur van De Boekenwijzer, citaten-kwartaalblad dat de Boeken van Jozef Rulof bestudeert.

 

 

 

Jozef Rulof had als hoofd-taak voor de Aarde om KENNIS OVER HET GEESTELIJK LEVEN DOOR TE GEVEN VIA ZIJN BOEKEN. Het uitgeven van deze boeken was zijn levenswerk en al de andere dingen die hij deed stonden in dienst van deze hoofdtaak. Ik zou Jozef Rulof dus onrecht aandoen indien ik nu niet eerst even zijn boeken de revue zou laten passeren.

 

De titels zijn:

 

(geschreven in:)

 

 * 1933  -------- Een Blik in het Hiernamaals deel 1, 2 en 3

 

 * 1937  -------- Zij die Terugkeerden uit de Dood

 

 * 1938  -------- De Kringloop der Ziel

 

 * 1939 en 1945        Zielsziekten van Gene Zijde Bezien

 

 * 1939  -------- Het Ontstaan van het Heelal

 

 * 1940  -------- Tussen Leven en Dood

 

 * 1939 t/m 1941  De Volkeren der Aarde

 

 * 1942  -------- Geestelijke Gaven

 

 * 1943  ------ Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven

 

 * 1944 en 1945    De Kosmologie (deel 1t/m 5)

 

 * 1946  -------- Maskers en Mensen

 

 * 1948 t/m 1952  Jeus van Moeder Crisje (deel 1 t/m 3)

 

 * 1949 t/m 1952  De 57 Lezingen (deel 1 t/m 3)

 

      (uitg. n.a.v. z’n openbare lezingen tussen 1946 en 1952)

 

 * 1961  -------- Vraag en Antwoord  (deel 1 t/m 6)

 

      (uitg. n.a.v. z’n openbare lezingen tussen 1946 en 1952)

 

 

 

(Voorgenoemde boeken kunt u lezen via de openbare bibliotheek of bestellen via boekhandel of bij Stichting GWG de Eeuw van Christus:

 

http://www.theageofchrist.com/jozefrulof/index.html 

 

Postbus 397, 7000 AJ  Doetinchem  tel. 0341 – 640 311 email: info@theageofchrist

 

Aan de titels van de boeken van Jozef Rulof kunt u al zien dat dit geen gewone boeken zijn  én Jozef Rulof is ook geen gewoon schrijver geweest; hij was eigenlijk helemaal geen schrijver maar een hoog-ontwikkeld medium dat reizen mocht maken door de sferen in het Hiernamaals  en tijdens die uittredingen schreven hoge geesten van Gene Zijde via Jozef's lichaam voorgenoemde boeken. Die overledenen waren dus de werkelijke schrijvers, terwijl Jozef het zuivere instrument was. Jozef kon als zeer gevoelig instrument VOLLEDIG uittreden en bewust reizen maken door de hoogste hemelen en dimensies  en dat kon op die manier geen enkele andere medium. Daarin was Jozef Rulof uniek. De boeken, die via hem geschreven werden, werden dus 0% beïnvloed door Jozef Rulof zélf, het zijn puur geschriften van overledenen, Geesten van het Licht, en dit alles verwerkelijkt onder supervisie van Jozef's begeleidegeest: Alcar. Geïnspireerd zou je de boeken van Jozef dus eigenlijk níet kunnen noemen, want Jozef's denken of gevoel werd tijdens het schrijven niet gebruikt of beïnvloed vanuit Gene Zijde, maar die boeken  ZÍJN  VÁN  Gene Zijde.

 

En juist daarom zijn deze boeken zo bijzonder en waardevol voor de mensheid. Ze zijn eigenlijk om drie redenen heel uniek:    ten eerste vanwege hun betrouwbaarheid,

 

                                                    ten tweede vanwege hun uitgebreidheid en

 

                                                    ten derde omdat ze geestelijk van aard zijn.

 

Dit zal ik voor u trachten toe te lichten.

 

 

 

* BETROUWBAARHEID:

 

Ieder woord in deze boeken is wáár, is zuivere waarheid en er kan nergens sprake zijn van "menselijke fouten" omdat deze boeken niet door mensen geschreven of beïnvloed zijn, maar geschreven door Meesters van het Licht, dus door hoge geesten die vroeger wel als mens op aarde geleefd hebben, maar nu voorgoed aan Gene Zijde leven en van daar uit het stoffelijk én geestelijk leven kunnen overzien en doorgronden. Bestuderen doet men daar door zich met het betreffende onderwerp te verbinden, het te beleven  en indien men wenst kan men altijd ook vragen stellen aan nog weer hoger geëvolueerde Meesters die al langer aan Gene Zijde leven en werken.

 

 

 

* UITGEBREIDHEID:

 

Als waarheids-zoeker heb ik nogal wat boeken gelezen over het geestelijke leven, over religies (westerse, oosterse en natuur-godsdiensten), over mediumschap en over bijna-dood-ervaringen, maar... ik ben tot nu toe nooit boeken tegengekomen die zo'n uitgebreid, duidelijk en gedetailleerd beeld gaven over het Hiernamaals, over reïncarnatie, over het ontstaan van de schepping, over de ontwikkeling van de mensheid en over de betekenis van het leven. Deze boeken vormen dus een welkome aanvulling op hetgeen Jezus Christus ons 2000 jaar geleden geleerd heeft. En zo zijn ze ook bedoeld door de Meester van de Meesters van de Meesters van Alcar. 2000 Jaar geleden was de mensheid er nog niet aan toe om al deze kennis over het geestelijk leven te ontvangen. Maar tegenwoordig, nu iemand als Jozef Rulof niet meer gekruisigd of gebrandstapeld zou worden, kunnen alle mensen die er interesse in hebben en er voor open staan, er wél kennis van nemen, zodat dit ten goede kan komen aan hun zieleheil reeds tijdens hun aardse leven.

 

 

 

* GEESTELIJK VAN AARD:

 

Iedere wetenschap heeft tegenwoordig zijn eigen - voor leken ontoegankelijke - vaktaal. Wetenschappelijke boeken of artikelen zijn vaak ook in het latijn of engels geschreven. Ook hebben wetenschappers meestal een intellectueel, taai en ingewikkeld taalgebruik, zodat eenvoudige, ongeschoolde mensen die wetenschappelijke boeken NIET KUNNEN LEZEN. En de boeken of tijdschriften die wél speciaal zijn geschreven voor deze eenvoudige mensen - de zogeheten populaire boeken - zijn meestal zó beperkt en oppervlakkig dat er nauwelijks diepte in zit; het is dan nauwelijks boeiend voor de geïnteresseerde persoonlijkheid.

 

Gelukkig vormen de boeken die wij via Jozef Rulof ontvingen een uitzondering op voorgenoemde intellectuele en populaire boeken. Jozef's boeken zijn trouwens wel wetenschappelijk verantwoord maar niet speciaal geschreven voor intellectuele verstands-mensen, want ze zijn geschreven vanuit de levendige gevoels-kennis van de Meesters die zich zowel diepte als eenvoud eigen maakten. Deze boeken zijn dan ook door ieder geïnteresseerd mens te lezen. en begrijpen; sterker nog, juist de mens met een eenvoudig gevoelsleven en een lief karakter kan ze vaak beter en dieper begrijpen. En dat bewijst de geestelijke aard van de kennis uit deze boeken. Ja.... werd de kennis die Christus aan de mensen doorgaf, niet ook beter begrepen door eenvoudige vissers dan door intellectuelen en schriftgeleerden?

 

Iedereen die lezen geleerd heeft  kan zich verdiepen in deze geestelijke boeken.

 

En wat ook typisch is voor de geestelijke aard van deze boeken, is dat je ze telkens weer opnieuw kunt lezen. Heb je dat ooit eerder meegemaakt? Je raakt er nooit in uitgelezen en leert er telkens weer nieuwe dingen uit, steeds diepere dingen over het leven en je eigen innerlijk. Door alles rustig op je te laten inwerken en er over na te denken  werkt dit geestverruimend. Je stemt je af op het hogere en op de pure en diepe waarheid, waardoor je positiever, stabieler en optimistischer wordt. Ook werkt het op den duur therapeutisch:

 

* de angst voor de dood kan overwonnen worden,

 

* een neiging tot zelfmoord kan overwonnen worden,

 

* mensen leren hun eigen innerlijke werking beter begrijpen,

 

* mensen kunnen hun geloof in God weer hervinden, in een rechtvaardige God van Liefde

 

* de angst voor het zogenaamde "einde der tijden" (vernietiging der mensheid) kan overwonnen worden,

 

* homofilie kan verklaard, begrepen en geaccepteerd worden,

 

* ook zielsziekten kunnen begrepen, geaccepteerd en soms zelfs opgelost worden,

 

* ja iedere onvermijdelijke pijn en ieder lijden van mensen kan in algemene termen begrepen worden en het nut er van ingezien, zodat men dit kan leren aanvaarden en dragen.

 

 

 

Het zijn dus heel bijzondere boeken  en ze werden op een unieke wijze geschreven via Jozef Rulof.

 

Maar waarom was Jozef Rulof nou zo'n geschikt medium om deze belangrijke boeken op een zuivere manier aan ons door te geven?

 

Wilt u een goed antwoord op deze vraag weten dan zou u zelf eigenlijk de drie delen van 'Jeus van Moeder Crisje' eens moeten lezen, en wellicht ook 'Het Ontstaan van het Heelal' en 'Tussen Leven en Dood'.

 

In ‘Tussen Leven en Dood’ kunt u lezen, hoe Meester Dectar (dat was Jozef Rulof in een van zijn vorige levens) zich in het oude China en vooral ook in het oude Egypte, de hoogste geestelijke gaven - de z.g. grote vleugelen - eigen maakte. Verder kunt u in ‘Het Ontstaan van het Heelal’ o.a. lezen hoe Jozef Rulof in andere, volgende levens  goed-maakte, zodat hij zich een hoog liefde-niveau eigen-maakte en zijn ziel niet meer te veel belast zou worden door oorzaak-en-gevolg, zodat hij zich in zijn laatste leven volledig kon geven voor zijn taak om deze boeken aan de mensen op aarde te brengen.

 

En vervolgens kunt u in de trilogie ‘Jeus van Moeder Crisje’ lezen hoe Meester Alcar in Jozef Rulof de geestelijke gaven, die diep in Jozef sluimerden sinds het oude Egypte, nu weer opende. Dat proces begon reeds vóór Jozef's geboorte en was pas helemaal afgerond toen Jozef als direkte-stem-medium op het openbare podium stond en Meester Alcar direkt door hem tot het publiek ging spreken.

 

U leest in ‘Jeus van Moeder Crisje’ ook hoe de eigen-wijze Jeus ("Jeus" was Jozef's Gelderse jeugd-naam) wat betreft zijn karakter en persoonlijkheid  werd voorbereid, om later voor Alcar als welwillend medium te kunnen dienen. U kunt dan ook lezen hoe Alcar goed waakte over Jozef, zodat die zichzelf niet op een voetstuk zou plaatsen en niet op eigen houtje z'n gaven zou exploiteren. Ook waakte Alcar er als een zorgzame vader voor dat Jozef niet overbelast zou worden. Zo mocht Jozef voldoende reizen maken door de hemelen en universums, zodat hij de boeken die via hem geschreven werden - en die Jozef achteraf ook las - zelf steeds helemaal kon begrijpen en verwerken. Jozef groeide in zijn ontwikkeling als medium eigenlijk mee met de boeken die via hem geschreven werden; dus de later geschreven boeken gingen dieper dan zijn eerste boeken. Zo voorkwam Alcar dat Jozef door het-boeken-schrijven in disharmonie zou komen.

 

Tevens gaven die hemelse reizen aan Jozef troost, kracht en motivatie  doordat hij dan mocht ervaren hoe zijn leven er uit zou komen zien na het aardse sterven.

 

In een van zijn laatste levens - hij heette toen André - was Jozef Rulof een geleerd astronoom. Maar in Jozef's laatste leven mócht hij geen intellectueel worden, dus geen boekenwurm, want anders zouden zijn geestelijke gaven al vlug weer op de achtergrond raken en vertroebeld worden door het maatschappij-wetenschappelijk denken. Dat soort denken werd dus afgesloten bij Jozef in diens laatste leven op aarde. Jozef kon nu dan ook nauwelijks leren op school en na de lagere school was het definitief afgelopen met zijn school-studie. Op het moment dat de boeken via Jozef werden geschreven had Jozef Rulof, dit in tegenstelling tot andere boekenschrijvers, nauwelijks zelf ooit een boek gelezen. Maar dat hoefde dus ook niet, want hij hoefde "alleen maar" een zuiver medium te zijn voor de schrijvers van Gene Zijde.

 

 

 

In ‘Jeus van Moeder Crisje’ kunt u lezen hoe Jozef Rulof als kind al leerde filosoferen, dus logisch en zelfstandig leerde nadenken over de grote levensvraagstukken. Het is mooi om te zien hoe hij als geestelijk denker leert omgaan met de maatschappij waarmee hij al vroeg wordt geconfronteerd, eerst in een dorpje, zijn geboorteplaats 's-Heerenberg, en vervolgens in de grote wereld (in militaire dienst, in Den Haag en later in Amerika).

 

Jozef was een vechter voor de waarheid. Tussen al die godsdienstige stromingen, wetenschappelijke theorieën en alle bedrog en onzuiverheden op mediamiek gebied, kwam Jozef resoluut op voor de geestelijke wetenschap die hij zelf mocht aanschouwen en die zich voor ons openbaarde via zijn boeken, genezingen, adviezen, lezingen en geestelijke kunst-produkten.

 

Doordat Jozef het hiernamaals bewust kende, kon hij de maatschappij en de mens beter doorgronden. Zonder die kennis van het hiernamaals kan men het leven op aarde maar voor een oppervlakkig en klein deel doorgronden. Bovendien kon Jozef via het hiernamaals ook het hiervóórmaals bestuderen, dus het begin van de evolutie van de schepping en de mens. En dat alles kon geen enkele andere sterveling Jozef Rulof nadoen; ook daarin was Jozef uniek.

 

Toch had Jozef het niet altijd zo gemakkelijk. Niet zozeer omdat die grove, onwetende maatschappij zijn boodschap moeilijk kon begrijpen, aanvaarden en waarderen, maar vooral omdat hij soms heimwee had naar die vredige, mooie sferen, waarvan hij na iedere reis tijdelijk afscheid moest nemen, om zijn leven en levenstaak op aarde verder af te maken.

 

Maar Jozef hééft zijn taak volbracht, zo goed zelfs dat er voorlopig niets aan zijn boeken toegevoegd hoeft te worden. Noch Jozef noch Alcar zal hier op de een of andere manier nog iets aan hoeven toe te voegen; dat kunt u lezen op de laatste twee pagina's van het boek ‘Geestelijke Gaven’ en ook halverwege het derde hoofdstuk van het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde Bezien’.

 

De Meesters van het Licht hebben via Jozef Rulof ook vele voorspellingen gedaan. Zo werd in het boek ‘De Volkeren der Aarde’ het einde van de tweede wereldoorlog door Jozef voorspeld, maar tevens ook dat dit definitief de laatste wereldoorlog op aarde zou zijn, omdat God niet wil dat het menselijk ras op aarde zal uitsterven. Verder werd er ook nog voorspeld dat in de toekomst de geestelijk-wetenschappelijke leer - zoals wij die kunnen lezen in de boeken van Jozef Rulof - algemeen aanvaard zal worden op aarde, want deze boeken zullen ooit op de boekenplank in ieder huisje staan.